Bestuursverslagen &
Jaarmagazines

Ieder jaar brengt SVOK een bestuursverslag uit waarin we externe relaties informeren over belangrijke inhoudelijke en financiële ontwikkelingen binnen onze scholen. Daarnaast maken we ook een online jaarmagazine over wat ons inspireert en motiveert.

Bekijk ook eens

Ik ben trots op alle leerlingen die uitstromen naar arbeid.

Docent, Kennemer Praktijkschool