Skip to main content

Samen zorgen voor
de juiste bagage

De middelbare school is voor uw kind een cruciale en spannende fase in zijn of haar leven. Wij willen uw kind niet alleen maximale ontwikkelkansen bieden, maar ook uitdagen deze kansen te benutten en te groeien als mens.

Belangrijke schakel

Uw rol als ouder is misschien anders dan op de basisschool, maar u bent nog steeds een hele belangrijke schakel in dit leerproces. Samen zorgen wij ervoor dat uw kind de juiste bagage meekrijgt om de voor hem of haar beste plek in de samenleving te vinden, passend bij het eigen leervermogen en de individuele kwaliteiten. Dit vraagt om een veilige leeromgeving, eigentijds onderwijs, wederzijds vertrouwen, persoonlijke aandacht, maatwerk in onderwijs en begeleiding én een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs.

Bekijk ook eens