Skip to main content

Samen tot een oplossing komen

SVOK doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind zich prettig en veilig voelt in onze schoolomgeving. Toch kan het zijn dat u of uw kind een klacht heeft. In dat geval helpt onze klachtenroute om samen met ons tot een oplossing te komen.

Klachtenroute

In onderstaande klachtenroute staan de stappen die u kunt zetten, als u of uw kind een klacht heeft. In de flyer vindt u meer uitgebreide informatie.

Download hier onze flyer Klachtenroute of bekijk de Klachtenregeling van SVOK.

Vertrouwenspersonen

Als u of uw kind ergens meezit, kunt u ook altijd terecht bij de interne contactpersoon en de externe vertrouwenspersoon. Op elke school is een interne contactpersoon aanwezig. Hij of zij adviseert hoe u met uw klacht om kunt gaan en bemiddelt tussen de betrokkenen. De externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijk deskundige die ondersteunt en begeleidt in de klachtenprocedure.

Interne contactpersonen

Jac. P. Thijsse College
dhr. J. Bergwerff & mevr. S. Blankert
​​​​​​​vertrouwenspersoon@jpthijsse.nl

Bonhoeffercollege
dhr. J. Camijn & mevr. K. Smit
vertrouwenspersoon@bonhoeffer.nl

Castor College
dhr. M. Lindeman & mevr. G. Merbis
m.lindeman@castorollege.nl
g.merbis@castorcollege.nl 

Dalí College
mevr. J. van Kan & dhr. Y. Balijon
j.vankan@dalicollege.nl
y.balijon@dalicollege.nl

SKILLS vmbo
mevr. E. Tiebie
e.tiebie@skillsvmbo.nl

Forta
dhr. D. di Cicco & mevr. L. de Meijer
d.dicicco@hetforta.nl
l.demeijer@hetforta.nl

Externe vertrouwenspersoon

mevr. Jutta Hoogland
Rijnstraat 63
8051 HL Hattem
T 085-1055055
E algemeen@hetvtb.nl

Bekijk ook eens