Skip to main content

Elke leerling
álle kans geven

SVOK staat voor kansrijk onderwijs voor elke leerling. Onze leeromgeving is veilig en uitdagend, en gebaseerd op een sterke pedagogische en didactische basis. Er is een balans tussen denken, voelen en doen. Wij weten wat wel en wat niet werkt in het voortgezet onderwijs. En als we het niet weten, onderzoeken we het. Om zo steeds een stap te zetten in een onderwijsontwikkeling die bewezen effectief is.

Kom ook werken bij SVOK

Zelfkennis, zelfsturing, eigenaarschap, het nemen van verantwoordelijkheid, ondernemerschap, lef en het voeren van een open dialoog zijn belangrijke ankerpunten in de op ontwikkeling gerichte cultuur die wij nastreven. Dit betekent dat wij docenten veel professionele ruimte geven om het onderwijs zelf vorm te geven en het creëren van leergemeenschappen stimuleren.

Kortom, wij bieden volop mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, eigenaarschap over het eigen onderwijs en de kans om op alle vlakken mee te denken en ons onderwijs te helpen mee-ontwikkelen.

Interesse in stage lopen of zij-instroom?
Binnen SVOK staan we altijd open voor studenten die willen stage lopen en voor zij-instromers die graag een overstap naar het onderwijs willen maken. SVOK biedt onderwijs aan voor leerlingen van allerlei onderwijstypen: van praktijkonderwijs tot technasium, van vmbo-basis tot gymnasium en van 10-14 onderwijs tot aan tweetalig onderwijs. Klik hier voor meer info.

Uitgelichte vacatures

Waarom werken voor SVOK?

De SVOK-scholen bieden gezamenlijk een breed palet aan onderwijsmogelijkheden, van praktijkonderwijs tot en met het gymnasium. En van tweetalig onderwijs tot technasium. Door binnen én tussen de scholen een grote keuzevrijheid te bieden, kunnen niet alleen leerlingen maar ook docenten zich maximaal ontplooien.

Daarbij zijn er voor docenten veel ontwikkelmogelijkheden binnen de scholen zelf en schooloverstijgend. Zo organiseert de SVOK Academie verschillende trainingen en de jaarlijkse studiedag. Hierdoor wordt kennisdeling tussen collega’s en vakgroepen extra gestimuleerd.

In dienst komen bij één van de scholen betekent daarnaast de zekerheid van een bestuursaanstelling, met in de praktijk een grotere baangarantie. Wij willen deskundige mensen graag behouden voor ons onderwijs en kijken daarom altijd actief naar plaatsing binnen een andere school in ons samenwerkingsverband of mobiliteit als daar behoefte aan is.

SVOK Academie: samenwerken en samen leren

  • Stimuleert kennisdeling tussen scholen.
  • Activeert kennisontwikkeling schooloverstijgend.
  • Bevordert deskundigheid van de docent.
  • Zorgt voor kruisbestuiving op uiteenlopende vlakken.

De basis van goed onderwijs is een goede docent. Wij willen docenten die vakbekwaam zijn, jongeren weten te raken en meenemen in hun leerproces. Iedere school investeert daarom continu in de kwaliteit van de docent en zijn of haar docentschap. SVOK hecht dan ook veel waarde aan ruimte voor ontwikkeling, training en scholing. De SVOK Academie is een belangrijk middel om onze professionele en lerende cultuur vorm te geven.

Stage lopen bij SVOK

Alle scholen van SVOK zijn aangesloten bij de AONHW. Dit betekent dat alle scholen van SVOK officieel erkend zijn door de HvA, UvA, VU en HU om studenten en zij-instromers te begeleiden. Studenten van de PABO, ALO, 2e- en 1e graads opleidingen zijn van harte welkom. We begeleiden je graag op verschillende scholen, zodat jij zeer gevarieerd kunt leren tijdens jouw studie. Elke stage die je moet lopen, kun je binnen SVOK op een andere school lopen als je dat zou willen.

Tijdens je stage word je begeleid door een werkplekbegeleider vanuit jouw vakgebied, en de schoolopleider houdt ook contact met je en bespreekt algemene zaken met jou. Ook word je meegenomen in themabijeenkomsten met andere stagiaires op de stageschool, zodat je van en met elkaar kunt leren. De schoolopleider houdt contact met jouw instituutsopleider ten aanzien van jouw stage.

Heb je interesse of wil je meer info? Neem contact op Claudia van de Peppel, projectleider Samen Opleiden & Professionaliseren: c.vandepeppel@svok.nl.

Zij-instromen bij SVOK

Als je geïnteresseerd bent in het maken van een overstap naar het onderwijs, dan ben je bij SVOK aan het juiste adres. Afhankelijk van je kennis, ervaring en formele diploma’s zijn er diverse routes mogelijk om bij SVOK les te gaan geven en tevens je 2e of 1e graads bevoegdheid te behalen. De routes zijn zeer verschillend en worden altijd individueel besproken.

Veelal houdt een zij-instroomtraject in dat je lesgeeft op een school bij SVOK en tevens één of twee dagen per week studeert om je bevoegdheid te halen. De lengte van het studietraject verschilt per persoon, aangezien het afhankelijk is van kennis, ervaring en eerder behaalde diploma’s. Per individu zullen we uitzoeken wat de beste route is die bij je past.

Heb je interesse of wil je meer info? Neem contact op Claudia van de Peppel, projectleider Samen Opleiden & Professionaliseren: c.vandepeppel@svok.nl.

Stel ons je vragen of bekijk alle vacatures

Als ik oud-leerlingen in de buurt tegenkom, maak ik graag een praatje met ze. Het is goed te horen dat ze de sfeer op onze school als heel prettig hebben ervaren en dat ze vriendschappen voor het leven hebben opgedaan.

Docent, Castor College

Ik ben trots op alle leerlingen die uitstromen naar arbeid.

Docent, Forta