Skip to main content

Elke leerling
álle kans geven

SVOK staat voor kansrijk onderwijs voor elke leerling. Onze leeromgeving is veilig en uitdagend, en gebaseerd op een sterke pedagogische en didactische basis. Er is een balans tussen denken, voelen en doen. Wij weten wat wel en wat niet werkt in het voortgezet onderwijs. En als we het niet weten, onderzoeken we het. Om zo steeds een stap te zetten in een onderwijsontwikkeling die bewezen effectief is.

Kom ook werken bij SVOK

Zelfkennis, zelfsturing, eigenaarschap, het nemen van verantwoordelijkheid, ondernemerschap, lef en het voeren van een open dialoog zijn belangrijke ankerpunten in de op ontwikkeling gerichte cultuur die wij nastreven. Dit betekent dat wij docenten veel professionele ruimte geven om het onderwijs zelf vorm te geven en het creëren van leergemeenschappen stimuleren.

Kortom, wij bieden volop mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, eigenaarschap over het eigen onderwijs en de kans om op alle vlakken mee te denken en ons onderwijs te helpen mee-ontwikkelen.

Uitgelichte vacatures

Waarom werken voor SVOK?

De SVOK-scholen bieden gezamenlijk een breed palet aan onderwijsmogelijkheden, van praktijkonderwijs tot en met het gymnasium. En van tweetalig onderwijs tot technasium. Door binnen én tussen de scholen een grote keuzevrijheid te bieden, kunnen niet alleen leerlingen maar ook docenten zich maximaal ontplooien.

Daarbij zijn er voor docenten veel ontwikkelmogelijkheden binnen de scholen zelf en schooloverstijgend. Zo organiseert de SVOK Academie verschillende trainingen en de jaarlijkse studiedag. Hierdoor wordt kennisdeling tussen collega’s en vakgroepen extra gestimuleerd.

In dienst komen bij één van de scholen betekent daarnaast de zekerheid van een bestuursaanstelling, met in de praktijk een grotere baangarantie. Wij willen deskundige mensen graag behouden voor ons onderwijs en kijken daarom altijd actief naar plaatsing binnen een andere school in ons samenwerkingsverband of mobiliteit als daar behoefte aan is.

SVOK Academie: samenwerken en samen leren

  • Stimuleert kennisdeling tussen scholen.
  • Activeert kennisontwikkeling schooloverstijgend.
  • Bevordert deskundigheid van de docent.
  • Zorgt voor kruisbestuiving op uiteenlopende vlakken.

De basis van goed onderwijs is een goede docent. Wij willen docenten die vakbekwaam zijn, jongeren weten te raken en meenemen in hun leerproces. Iedere school investeert daarom continu in de kwaliteit van de docent en zijn of haar docentschap. SVOK hecht dan ook veel waarde aan ruimte voor ontwikkeling, training en scholing. De SVOK Academie is een belangrijk middel om onze professionele en lerende cultuur vorm te geven.

Opleiden in de school

Het investeren in het onderwijs van de toekomst en een bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van docenten vindt SVOK belangrijk. Het Jac. P. Thijsse College en het Castor College maken daarom deel uit van de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW). Dit is een samenwerkingsverband tussen scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Alkmaar, Castricum, Heerhugowaard, Haarlem en Hoofddorp en de 1e en 2e graads lerarenopleidingen, inclusief de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) in Noord-Holland.

Het samenwerkingsverband biedt een uitdagende leeromgeving aan talentvolle studenten die verdieping zoeken in hun opleiding én aan leraren die de praktijk op hun school verder willen verbeteren. De scholen en de opleidingsinstituten (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs) dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een kwalitatief goede opleiding van de student. Daarbij biedt school intensieve en deskundige begeleiding door een schoolopleider en werkbegeleider.

Stel ons je vragen of bekijk alle vacatures

Als ik oud-leerlingen in de buurt tegenkom, maak ik graag een praatje met ze. Het is goed te horen dat ze de sfeer op onze school als heel prettig hebben ervaren en dat ze vriendschappen voor het leven hebben opgedaan.

Docent, Castor College

Ik ben trots op alle leerlingen die uitstromen naar arbeid.

Docent, Forta