Skip to main content

Veiliger met Privacy 2.0?!

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers vinden wij ontzettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, draagt hiertoe bij.

Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. U en uw kind krijgen meer zeggenschap over uw eigen persoonsgegevens en wij laten als scholen zien dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Privacyverklaring & Verwerkingsregister

In onze online privacyverklaring en het verwerkingsregister staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Zo is inzichtelijk:

  • welke persoonsgegevens wij verwerken;
  • met welk specifiek doel wij dit doen;
  • of wij de gegevens delen met andere organisaties en zo ja, met welke.

Belangrijke documenten over privacy

Meer informatie

Heeft u vragen over hoe we omgaan met persoonsgegevens of over onze privacyverklaring? Neem dan contact op met SVOK óf met onze functionaris gegevensbescherming.

Contactinfo SVOK
Postbus 371
1900 AJ Castricum
T 0251 – 258 980
E info@svok.nl of privacyvragen@svok.nl

Contactinfo functionaris gegevensbescherming
T 0251 – 258 980
E functionarisgegevensbescherming@svok.nl

Heeft u een klacht over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u onze klachtenroute volgen. Zorgt dit volgens u niet voor een goede oplossing, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bekijk ook eens

Ik heb nooit geweten dat Zuid-Afrika een land in Afrika is. Dat heb ik op deze school geleerd.

Leerling, Dalí College