Leerlingenraden &
Medezeggenschapsraad

De mening van leerlingen en ouders vindt SVOK ontzettend belangrijk. Wij hechten waarde aan uw stem bij de invulling van ons onderwijs. Daarom heeft iedere school verschillende Leerlingenraden en een Medezeggenschapsraad.

Medezeggenschap

Deze raden vormen samen een afspiegeling van alle leerlingen en ouders. Belangrijke thema’s in de Leerlingenraad zijn bijvoorbeeld de organisatie van de proefwerkweken, de schoolexamens, het klassenmanagement en diverse projecten. Een aantal leerlingen neemt ook deel aan de Medezeggenschapsraad van de school en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van SVOK (GMR).

In de GMR is elke SVOK-school vertegenwoordigd door medewerkers, ouders en leerlingen. De GMR bespreekt met de bestuurder de visie, intenties en besluiten van het bestuur en heeft naast informatierecht ook recht van advies of instemming.

In het begin moest ik wel even wennen aan gepersonaliseerd leren, maar ik heb toen gewoon extra hulp gevraagd aan mijn coach. Zij kon mij goed uitleggen wat ik precies moest doen en nu gaat het helemaal oké.

Leerling, Kennemer College beroepsgericht