Skip to main content

Onderzoek van Onderwijs

SVOK staat voor kansrijk onderwijs voor elke leerling. Dit betekent dat wij continu reflecteren op wat wij doen. We durven ons te verwonderen over dat wat we om ons heen zien, durven onszelf vragen te stellen, durven op zoek te gaan naar antwoorden; doordacht, systematisch, oplossingsgericht. Wij stimuleren  medewerkers om als ‘reflective practitioner’ op de (eigen) onderwijspraktijk te reflecteren en (praktijkgericht) onderzoek uit te voeren.

Samen werken aan een onderzoekscultuur

SVOK wil een professionele, open en lerende cultuur creëren waarin iedereen in de school  – van leraar tot schoolleider en bestuurder – met en van elkaar leert en vanuit een duidelijke visie samenwerkt aan onderwijsverbetering. Wij hebben daarbij behoefte aan een sterke kennisbasis om beslissingen te kunnen nemen op het niveau van de klas, de school en SVOK-breed. Wij willen deze kennisbasis onder meer bereiken door een onderzoekscultuur te ontwikkelen, waarin wij de kennis uit onderzoek toepassen in onze onderwijspraktijk.

Dit doen wij door:

  • Onderzoek van Onderwijs een vaste plek te geven binnen SVOK en met onze partners, zoals de andere schoolbesturen in Noord-Holland, de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW), universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen.
  • Een Auctoraat voor “Kansrijk Onderwijs” in te stellen; het ‘auctoraat’ draagt bij aan de cultuur van de reflective practitioner en verbetering van de onderwijspraktijk voor de SVOK scholen.
Bekijk ook eens