Skip to main content

Onderzoek van Onderwijs

SVOK staat voor kansrijk onderwijs voor elke leerling. Dit betekent dat wij continu reflecteren op wat wij doen. We durven ons te verwonderen over dat wat we om ons heen zien, durven onszelf vragen te stellen, durven op zoek te gaan naar antwoorden; doordacht, systematisch, oplossingsgericht. Wij stimuleren  medewerkers om als ‘reflective practitioner’ op de (eigen) onderwijspraktijk te reflecteren en (praktijkgericht) onderzoek uit te voeren.

Samen werken aan een onderzoekscultuur

SVOK wil een professionele, open en lerende cultuur creëren waarin iedereen in de school  – van leraar tot schoolleider en bestuurder – met en van elkaar leert en vanuit een duidelijke visie samenwerkt aan onderwijsverbetering. Wij hebben daarbij behoefte aan een sterke kennisbasis om beslissingen te kunnen nemen op het niveau van de klas, de school en SVOK-breed. Deze kennisbasis willen we onder meer bereiken door een onderzoekscultuur te ontwikkelen, waarin wij de kennis uit onderzoek toepassen in onze onderwijspraktijk.

Dit doen wij door:

  • Onderzoek van Onderwijs een vaste plek te geven binnen SVOK en met onze partners, zoals de andere schoolbesturen in Noord-Holland, de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW), universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen.
  • Inrichting van het Auctoraat “Kansrijk Onderwijs”, dit is een vindplaats én werkplaats voor onderzoek; het verbindt praktijk en theorie, onderwijs en onderzoek, en met de resultaten – van hele kleine vragen tot grote vragen – werken we aan verbetering van het onderwijs.

Coördinerend Overleg Onderzoek (COO)

Op elke SVOK-school is een onderzoekscoördinator aangesteld. Vier keer per jaar overleggen de coördinatoren met elkaar over de lopende onderzoeken, nieuwe onderzoeksvragen en actuele ontwikkelen in de onderwijssector. Hieronder staat de samenstelling van het COO:

  • Jac. P. Thijsse College: Caroline Blaas
  • Bonhoeffercollege: Olga van den Boogaard
  • Castor College: Aaldert Rus en Evelien Zwiers
  • Dalí College: Maarten Post
  • SKILLS vmbo: Maaike de Ruiter
  • Forta: Ivo Krop
  • Supreme College: René Wellen
  • Fourteens: Wiske Ruijgrok

Meer informatie?

Voor meer informatie over Onderzoek van Onderwijs binnen SVOK kun je contact opnemen met:

dr. Ton Kallenberg
Rector Jac. P. Thijsse College
Portefeuillehouder Onderzoek
E t.kallenberg@jpthijsse.nl
T 06-24631232

Ben Vriesema
Docent en Schoolopleider Jac. P. Thijsse College
Onderzoekscoördinator SVOK-breed
E b.vriesema@jpthijsse.nl
T 0251-652571

Bekijk ook eens