Skip to main content

Auctoraat Kansrijk Onderwijs

SVOK, het CSG Jan Arentsz in Alkmaar en het Atlas College in Hoorn zijn een samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek en de onderzoekende houding in ons voortgezet onderwijs. Dit doen we door het instellen van een Auctoraat; een vindplaats én werkplaats voor onderzoek, met als thema kansrijk onderwijs.

Serieus werken aan kansengelijkheid

Binnen het Auctoraat verbinden we praktijk en theorie, onderwijs en onderzoek, en met de onderzoeksresultaten werken we aan verbetering van het onderwijs; het bevorderen van kansengelijkheid en kansrijkheid in het voortgezet onderwijs.

Het Auctoraat werkt hierin samen met andere VO-scholen, het PO, het MBO, en het HO. Samen met de rectoren/directeuren van de deelnemende besturen wordt in de loop van 2023 een Auctoraat en onderzoeksgroep samengesteld waarin experts, collega’s en partners participeren en in gezamenlijkheid wordt een onderzoeksprogramma opgesteld.

Meer informatie over het Auctoraat: www.auctoraat.nl

Bekijk ook eens