Skip to main content

Auctoraat Kansrijk Onderwijs

SVOK, het CSG Jan Arentsz in Alkmaar en het Atlas College in Hoorn zijn een samenwerking aangegaan om praktijkgericht onderzoek in het voortgezet onderwijs te initiëren, stimuleren en te bevorderen. Het instellen van een Auctoraat speelt hierin een belangrijke rol.

Serieus werken aan kansengelijkheid

Het Auctoraat is een vindplaats én werkplaats voor onderzoek; het verbindt praktijk en theorie, onderwijs en onderzoek, en met de resultaten – van hele kleine vragen tot grote vragen – werken we aan verbetering van het onderwijs. Dit is het eerste Auctoraat in de Onderwijsregio Noord-Holland Noord. Als het centrale thema hebben we gekozen voor ‘kansrijk onderwijs’.

Het Auctoraat werkt hierin samen met andere VO-scholen, het PO, het MBO, en het HO. In afstemming met de rectoren/directeuren van de deelnemende besturen stelt de Auctor een onderzoeksgroep samen waarin experts, collega’s en partners participeren en in gezamenlijkheid werken aan een onderzoeksprogramma.

Aanstelling Auctor
Mieke van Diepen is aangesteld als Auctor Kansrijk Onderwijs. Mieke werkt sinds 2016 als onderzoeker bij het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen van de Hogeschool van Amsterdam. Samen met lector Louise Elffers en het team doet zij onderzoek naar praktijken die een kansrijke schoolloopbaan in en op weg naar het hbo kunnen ondersteunen. Mieke neemt haar mooie ervaring mee naar het vo en werkt de komende periode aan een onderzoeksprogramma in samenwerking met de scholen.

Meer informatie over het Auctoraat: www.auctoraat.nl

Bekijk ook eens