Skip to main content

Auctor Kansrijk Onderwijs

Mieke van Diepen is in schooljaar 2023-2024 aangesteld als Auctor Kansrijk Onderwijs. Mieke werkt sinds 2016 als onderzoeker bij het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen van de Hogeschool van Amsterdam.

Kennismaking Mieke van Diepen

“Sinds 2016 werk ik als onderzoeker bij het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen van de Hogeschool van Amsterdam. Samen met onze lector Louise Elffers en ons lectoraatsteam doe ik onderzoek naar praktijken die een kansrijke schoolloopbaan in en op weg naar het hbo kunnen ondersteunen. Ik heb me in de afgelopen zeven jaar beziggehouden met aansluiting, studentbetrokkenheid, academische taal, toegankelijkheid van het hbo, studentbegeleiding, en de onderzoekende houding van docenten. Ons lectoraat werkt vanuit de ‘ketenbenadering’, we gaan er in alle projecten vanuit dat de vormgeving van de gehele onderwijsketen (po, vo, mbo) van invloed is op het verloop van schoolloopbanen in het h(b)o.

Mijn promotieonderzoek (2007) richtte zich op een internationale vergelijking van begrijpend lezen op de basisschool. Daarna heb ik in verschillende rollen (docent, studiecoach, examencommissie) gewerkt voor verschillende pabo’s. De laatste jaren heb ik vooral samengewerkt met collega’s in het hbo en mbo. Ik kijk er dan ook naar uit om mijn vleugels uit te slaan in het VO, en om bij SVOK samen met docenten en andere instellingen een actieve bijdrage te leveren aan kansengelijkheid.”

Lees hier het interview met Mieke van Diepen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het Auctoraat kun je contact opnemen met:

 

dr. Mieke van Diepen
Auctor Kansrijk Onderwijs
E m.vandiepen@svok.nl

Bekijk ook eens