Skip to main content

Van praktijkonderwijs
tot gymnasium

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) is een veelzijdige onderwijsorganisatie waarin acht scholen samenwerken aan kansrijk onderwijs voor elke leerling. Het Bonhoeffercollege en het Jac. P. Thijsse College in Castricum, het Castor College in Beverwijk en het Dalí College, SKILLS vmbo en Forta in Heemskerk. Daarnaast bieden we met Supreme College Nederland internationaal toponderwijs en met Fourteens 10-14 onderwijs. Gezamenlijk verzorgen wij een breed palet aan onderwijsmogelijkheden, van praktijkonderwijs tot en met het gymnasium.

 • Mavo
 • Havo
 • Atheneum
 • Gymnasium

Bonhoeffercollege

Eigentijds – Eigenwijs

Het Bonhoeffercollege is een eigentijdse school die op eigen wijze invulling geeft aan onderwijs met kwaliteit. Het moderne en goed uitgeruste schoolgebouw biedt leerlingen een veelheid aan mogelijkheden voor studie en talentontwikkeling, van gymnasium, technasium, atheneum, havo tot mavo (vmbo-tl). Leerlingen met interesse in techniek en bètavakken zijn aan het goede adres bij het Bonhoeffercollege. De school heeft een officieel Technasium en werkt vanaf het brugjaar met iPads in de klas, dat gedifferentieerd leren stimuleert. Daarnaast is er een Business Class voor de meer ondernemende leerlingen.

icon-location Castricum | Bekijk de website

 • Mavo
 • Havo
 • Vwo

Jac. P. Thijsse College

Onderwijs in een internationale context, met hart voor alle leerlingen en hun toekomst

Het Jac. P. Thijsse College zorgt ervoor dat leerlingen goed voorbereid hun toekomst tegemoet kunnen treden. Zij leven in een wereld die vraagt dat zij soepel en flexibel kunnen handelen in een internationale context. Daarvoor is nodig dat leerlingen een ambitieuze en onderzoekende leerhouding en een empathische levenshouding voor andere levenswijzen en culturen tonen. Het JPT stelt zich ten doel dit bij hen verder te ontwikkelen. De school biedt regulier en tweetalig onderwijs aan op mavo-, havo- en vwo-niveau. JPTeaching staat voor modern en actueel onderwijs, stevig geworteld in de lokale, nationale en internationale maatschappij. Het internationale profiel geldt voor alle leerlingen en heeft twee pijlers: leren op school en leren buiten de school, middels excursies, reizen en uitwisselingen. Het indrukwekkende internationale netwerk van partnerscholen strekt zich uit tot ver buiten Europa, tot in Azië en Afrika. 

icon-location Castricum | Bekijk de website

 • Mavo
 • Havo
 • Atheneum
 • Gymnasium

Castor College

We zien je!

Met ingang van schooljaar 2022-2023 biedt het Castor College naast havo, atheneum en gymnasium ook mavo en VWO+ onderwijs aan. Atheneum- en gymnasiumleerlingen die wat meer uitdaging nodig hebben, kunnen kiezen voor een VWO+ programma wat aansluit bij hun interesses en hun kennis en onderzoeksvaardigheden vergroot. De school vindt uitdaging, een brede ontwikkeling en samenwerkend leren belangrijk voor alle leerlingen. Ze werken daarom met vier stromen waarbinnen leerlingen zich oriënteren en voorbereiden op het bovenbouwprogramma. Dit zijn vakoverstijgende modules: Science, Business, Art & Design en Sports, Health & Nature.

icon-location Beverwijk | Bekijk de website

 • Mavo
 • Havo

Dalí College

Met aandacht.

Het Dalí College gaat uit van de talenten en persoonlijke capaciteiten van de leerling. Met het concept van gepersonaliseerd leren daagt de school iedere leerling uit om zijn of haar persoonlijke leerroute te lopen. Dat houdt in dat leerlingen vakken op een verschillend niveau (mavo/havo) en met verschil in tempo kunnen volgen. In de onderbouw onderzoeken de leerlingen in talentstroomlessen welke sector het best bij hem of haar past. In de bovenbouw kan de leerling naast de theoretische vakken ook nog een beroepsgericht vak volgen, om zo beter voorbereid te zijn op een keuze richting het vervolgonderwijs. Gedurende de schoolloopbaan krijgt de leerling begeleiding door een coach. De school biedt naast mavo en havo ook een Technologie & Designklas en een Sport & Managementklas.

icon-location Heemskerk | Bekijk de website

 • Vmbo

SKILLS vmbo

Wat zijn jouw skills?

SKILLS vmbo biedt vijf beroepsprofielen met toekomstperspectief. Leerlingen krijgen de mogelijkheid vakken op verschillende niveaus in een verschillend tempo af te sluiten, of in een extra vak examen te doen. Met maatwerk geeft de school leerlingen eigenaarschap over het eigen leren, ingebed in een strakke, heldere structuur waarbinnen veel keuzes mogelijk zijn. In de onderbouw volgen zij theorievakken afgewisseld met praktijkvakken als verzorging, techniek, beeldende vorming, muziek en nieuwe media. Een leerling kan ook direct starten in het Vakcollege Techniek, de sportklas of de horecaklas. Gedurende de hele schoolperiode is er persoonlijke begeleiding.

icon-location Heemskerk | Bekijk de website

 • Praktijkonderwijs

Forta

Sterk in Praktijk

Het Forta geeft het onderwijs vorm vanuit de mogelijkheden van de leerling. Hierbij wordt rekening gehouden met het niveau, het tempo, de interesses en de toekomstwensen. Samen met de leermeester stellen de leerling en de ouders de leerdoelen vast. De school kijkt daarbij naar de individuele kwaliteiten en bereidt de leerling voor op de arbeidsmarkt of een mogelijke doorstroom naar de Entree-opleiding. De schoolloopbaan wordt afgesloten met een diploma praktijkonderwijs.

icon-location Heemskerk | Bekijk de website

 • Vwo

Supreme College Nederland

Internationaal toponderwijs

Het Supreme College Nederland is een gezamenlijk ­onderwijsinitiatief van het Jac. P. Thijsse College en het Bonhoeffercollege in Castricum. Het Supreme College richt zich speciaal op gemotiveerde leerlingen, zowel van Nederlandse als internationale afkomst. Leerlingen van 14-18 jaar met een internationaal perspectief, die middenin de Nederlandse samenleving willen staan. Ambitieuze, internationale en Nederlandse leerlingen, die vanaf 3 VWO meer uitgedaagd willen worden en anders willen leren. In vier jaar tijd behalen zij twee internationaal sterke diploma’s: Middle Years Programme van het International Baccalaureate + VWO.

icon-location Castricum | Bekijk de website

 • 10-14 onderwijs

Fourteens

De school waar je eerder, later óf anders kunt invliegen

Fourteens is 10-14 onderwijs, een samenwerking van Stichting Fedra, het Castor College, het Dali College, SKILLS vmbo en SVOK. Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool zitten samen met leerlingen uit klas 1 en 2 van het voorgezet onderwijs op één school. Zij volgen bij Fourteens een individuele leerroute met oog voor kennis, vaardigheden, creativiteit én groepsgevoel. Door de kleinschalige setting is er meer ruimte en tijd om te ontdekken wat elke leerling kan. Vakken worden in samenhang en thematisch aangeboden, waardoor lesstof meer betekenis krijgt. Als leerlingen daaraan toe zijn, gaan ze ook lessen volgen in het voorgezet onderwijs. Ze stromen uiterlijk in de derde klas weer in op een reguliere school. Kortom, een optimale voorbereiding op een geleidelijk overstap naar het voortgezet onderwijs, van vmbo tot gymnasium.

icon-location Beverwijk | Bekijk de website