Skip to main content

Onze focus op weg naar 2026

In 2022 heeft SVOK samen met de scholen een koersplan gemaakt dat ons richting geeft tot 2026. Hierin staan onder meer onze maatschappelijke opdracht, onze kernwaarden en de belangrijkste ambities voor de komende jaren.

Onze maatschappelijke opdracht

Wij helpen kinderen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers met alle competenties die nodig zijn om bij te dragen aan een betere, duurzame wereld; een wereld die leefbaar blijft voor generaties na hen. Wij werken daarin samen in een regio die zich kenmerkt door ondernemerschap, technologische innovatie en creativiteit.

Onze kernwaarden

Wij willen onszelf voortdurend ontwikkelen en zijn vooruitstrevend in onze ambitie, ons onderwijs én onze bijdrage aan de regio. Daartoe werken we op basis van nieuwe inzichten aan het beste onderwijs voor nu, straks en in de toekomst. Wij zoeken daarbij verbinding met elkaar en met onze omgeving, we werken vanuit wederzijds vertrouwen en we voelen ons verantwoordelijk voor het onderwijs dat wij bieden in de regio waarbinnen we werken.

Onze visie op kansrijk onderwijs

Kansrijk onderwijs betekent goed onderwijs én meer. Onderwijs met aandacht voor kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Én onderwijs dat inzet op beter differentiëren en later selecteren, meer inclusief is, verrijkt met digitale ondersteuning en gericht is op duurzaamheid. Onderwijs dat elke leerling alle kans geeft om het beste uit zichzelf te halen, zelfrespect te ontwikkelen, trots te zijn op zichzelf en vertrouwen te hebben in zichzelf en de omgeving. Onderwijs dat bewust de grenzen van het systeem op zoekt in het belang van de leerling; met lef en durf, vanuit een overtuiging die onderbouwd is door praktijkgericht onderzoek.

Onze 5 ambities op kansrijk onderwijs

  • Kansrijk onderwijs: onderwijs gericht op later selecteren, beter differentiëren
  • Kansrijk onderwijs: inclusiever passend onderwijs
  • Kansrijk onderwijs: onderwijs verrijkt met digitale ondersteuning
  • Kansrijk onderwijs: onderwijs gericht op duurzaamheid
  • Kansrijk onderwijs = kansrijk werk

Of download de uitgebreide versie: SVOK Koersplan – 2022-2026.

Bekijk ook eens