Onze focus op weg naar 2021

In 2017 heeft SVOK samen met de scholen een koersplan gemaakt dat ons richting geeft tot 2021. Hierin staan onder meer onze maatschappelijke opdracht, onze kernwaarden en de belangrijkste pijlers voor de komende jaren.

Onze maatschappelijke opdracht

Wij geven iedere leerling de kans om de voor hem of haar beste plek in de samenleving te vinden, passend bij het eigen leervermogen en het individuele talent. We vinden het belangrijk ze daarbij mee te geven hoe ze zélf kunnen zorgen voor een leefbare samenleving. Oftewel, SVOK wil eraan bijdragen dat leuke kleine mensen leuke grote mensen worden.

Onze kernwaarden

  • Wij zijn verbindend; met elkaar, met ouders en leerlingen, aansluitend onderwijs en met het bedrijfsleven.
  • Wij zijn aanspreekbaar; op hoe we ons onderwijs invullen en welke keuzes we maken.
  • Wij zijn ambitieus; niet alleen door iedere leerling maximale ontwikkelkansen te bieden, maar hen ook uit te dagen deze te benutten.
  • Wij zijn leergierig; eigentijds onderwijs vraagt om continue vernieuwing, een pro-actieve houding, initiatief tot verbetering en denken in kansen.

Onze ambitie

Onze gezamenlijke ambitie is dat iedere leerling leert vanuit nieuwsgierigheid, plezier en betrokkenheid in een gevarieerde leeromgeving.

Bekijk de verkorte versie van ons koersplan hieronder:

Of download de uitgebreide versie: SVOK Koersplan – 2017-2021.

Bekijk ook eens