Skip to main content

Onderwijs gericht op duurzaamheid

In het bewust zorgen voor een leefbare wereld die ook over 200 jaar nog leefbaar is, heeft het onderwijs volgens ons een belangrijke verantwoordelijkheid naar leerlingen.

‘Think global and act local’

Wij hebben de plicht leerlingen te helpen de kennis, houding en vaardigheden eigen te maken, zodat zij als verantwoordelijke wereldburgers die leefbare wereld mee helpen vormgeven, misschien zelfs helpen herstellen. Niet vanuit angst, maar vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Duurzaamheid is daarmee een centraal begrip in ons onderwijs, merkbaar in de wijze waarop we lesgeven, ons curriculum inrichten, onze gebouwen vormgeven en omgaan met verbruik van hulpbronnen. Think global and act local is een uitspraak waarmee we dat handen en voeten kunnen geven.

Veranderen begint bij jezelf en je directe omgeving. Samen met die omgeving, onze regio, zoeken we de kansen om het verschil te maken. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) zoals deze in 2015 door de VN zijn vastgesteld, bieden daarbij een bruikbaar kompas.

SVOK-acties duurzaamheid

SVOK heeft onder meer de volgende stappen gezet t.a.v. duurzaamheid:

  • Een aantal SVOK-scholen is inmiddels lid van Eco-schools.
  • SVOK is aangesloten bij Coöperatie Leren voor Morgen, een groep van samenwerkende organisaties. Als netwerk zetten wij ons in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijs en van peuter tot professional.
  • SVOK doet jaarlijks mee aan de SustainaBul VO. Dit is een wedstrijd met als doel kennisdeling over duurzaamheid onder vo-scholen.
  • Bij Europese Aanbestedingen stellen wij eisen en wensen op t.a.v. duurzaamheid.
  • SVOK heeft een duurzaamheidsambitie voor haar vastgoed opgesteld.

Bekijk ook eens