Skip to main content

Onderwijsresultaten per school

Elk jaar zetten 755 medewerkers zich in om onderwijs te geven aan ruim 6.000 leerlingen. In onderstaande tabel staat het aantal leerlingen en medewerkers per school.

Onderwijsresultaten inspectie

Bij het meten van onze onderwijskwaliteit analyseren wij onder andere in hoeverre de scholen voldoen aan de inspectienormen. Het gaat daarbij om de onderwijspositie ten opzichte van het basisschooladvies, doorstroom in de onderbouw en bovenbouw en de examencijfers. Op vrijwel alle gebieden scoren de SVOK-scholen boven de landelijke norm van de inspectie. Bekijk hier de onderwijsresultaten per school beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs.

Scholen op de kaart

Op de website scholenopdekaart.nl kunt u nog meer resultaten per school zien:

Bekijk ook eens

Voor het leren van een toets, stel jezelf een doel en kies daarna een kleine beloning als je doel is behaald!

Leerling, Castor College