Skip to main content

Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad

SVOK vindt de mening van ouders en leerlingen ontzettend belangrijk. Wij hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin elke SVOK-school is vertegenwoordigd door medewerkers, ouders en leerlingen.

De GMR bespreekt met de bestuurder de visie, intenties en besluiten van het bestuur en heeft naast informatierecht ook recht van advies of instemming. De raad bestaat in principe uit zestien leden: acht personeelsleden, vier ouder-leden en vier leerling-leden. Heeft u interesse om deel te nemen, dan kunt u contact opnemen met de Medezeggenschapsraad van de school.

Download hier het reglement van de GMR.

Ga hier naar de informatiepagina van de GMR met o.a. de notulen.

Bekijk ook eens