Skip to main content

Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad

SVOK vindt de mening van ouders en leerlingen ontzettend belangrijk. Wij hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin elke SVOK-school is vertegenwoordigd door medewerkers, ouders en leerlingen.

Samenstelling van GMR

In het schooljaar 2023-2024 bestaat de GMR uit de volgende leden:

 • Mark Horn (voorzitter), ouder Bonhoeffercollege
 • Gaby Schmidtgall (vice-voorzitter), ouder Jac. P. Thijsse College
 • Hans de Roon, docent Bonhoeffercollege
 • Peter Paul Rauwerda, docent Bonhoeffercollege
 • Hanneke Vodde, docent Jac. P. Thijsse College
 • Caroline Blaas, docent Jac. P. Thijsse College
 • Fred van Kruistum, docent Dalí College
 • Hermien Jorna, docent Castor College
 • Peter Heere, docent SKILLS vmbo
 • Marita Smits, ondersteuningscoördinator Forta
 • Paul Steeman, ouder Castor College
 • Bianca Spoelder, ouder Forta
 • Lily Klaase, leerling Bonhoeffercollege
 • Robin Römelingh, leerling Jac. P. Thijsse College
 • Leerling Castor College vacature
 • Ouder/leerling Dali College/SKILLS vmbo vacature
 • Marlies Oosters (ambtelijk secretaris)

Vergaderdata 2023-2024

26-09-2023   GMR-onderling
31-10-2023   CvB-GMR
21-11-2023   Financiële Commissie + SEC
12-12-2023   GMR-onderling
dec-2023       RvT-GMR
30-01-2024   CvB-GMR
19-03-2024   GMR-onderling
22-04-2024   RvT-GMR
14-05-2024   CvB-GMR
18-06-2024   Financiële Commissie + SEC
25-06-2024   GMR-onderling

Activiteitenplan GMR

Activiteitenplan GMR 2023-2024

Als ik oud-leerlingen in de buurt tegenkom, maak ik graag een praatje met ze. Het is goed te horen dat ze de sfeer op onze school als heel prettig hebben ervaren en dat ze vriendschappen voor het leven hebben opgedaan.

Docent, Kennemer College mavo-havo-atheneum-gymnasium

Ik ben trots op alle leerlingen die uitstromen naar arbeid.

Docent, Kennemer Praktijkschool