Skip to main content

Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad

SVOK vindt de mening van ouders en leerlingen ontzettend belangrijk. Wij hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin elke SVOK-school is vertegenwoordigd door medewerkers, ouders en leerlingen.

Samenstelling van GMR

In het schooljaar 2022-2023 bestaat de GMR uit de volgende leden:

 • Hans de Roon (voorzitter), docent Bonhoeffercollege
 • Gaby Schmidtgall (vice-voorzitter), ouder Jac. P. Thijsse College
 • Peter Paul Rauwerda, docent Bonhoeffercollege
 • Hanneke Vodde, docent Jac. P. Thijsse College
 • Leonie Weijling, docent Jac. P. Thijsse College
 • Fred van Kruistum, docent Dalí College
 • Hermien Jorna, docent Castor College
 • Peter Heere, docent SKILLS vmbo
 • Marita Smits, zorgcoördinator Forta
 • Mark Horn, ouder Bonhoeffercollege
 • Lucas Warren, ouder Castor College
 • Bianca Spoelder, ouder Forta
 • Felien Heijdra, leerling Bonhoeffercollege
 • Veerle Beijering, leerling Jac. P. Thijsse College
 • Leerling Castor College vacature
 • Ouder/leerling Dali College/SKILLS vmbo vacature
 • Marlies Oosters (ambtelijk secretaris)

Vergaderdata 2022-2023

20-09-2022  GMR onderling
25-10-2022  CvB-GMR
03-11-2022  Financiële Commissie + SEC
06-12-2022  GMR onderling
19-12-2022  RvT-GMR
17-01-2023  CvB-GMR
21-02-2023  GMR onderling
04-04-2023  CvB-GMR
17-04- 2023  RvT-GMR
09-05-2023  GMR onderling
13-06-2023  CvB-GMR
29-06-2023  Financiële Commissie + SEC
11-07-2023  GMR onderling

Als ik oud-leerlingen in de buurt tegenkom, maak ik graag een praatje met ze. Het is goed te horen dat ze de sfeer op onze school als heel prettig hebben ervaren en dat ze vriendschappen voor het leven hebben opgedaan.

Docent, Kennemer College mavo-havo-atheneum-gymnasium

Ik ben trots op alle leerlingen die uitstromen naar arbeid.

Docent, Kennemer Praktijkschool