Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad

SVOK vindt de mening van ouders en leerlingen ontzettend belangrijk. Wij hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin elke SVOK-school is vertegenwoordigd door medewerkers, ouders en leerlingen.

Samenstelling van GMR

In het schooljaar 2021-2022 bestaat de GMR uit de volgende leden:

 • Marlies Oosters (voorzitter GMR/ouder Bonhoeffercollege)
 • Hans de Roon (vice voorzitter/Bonhoeffercollege)
 • Antoine Stock (Bonhoeffercollege)
 • Hanneke Vodde (JPT)
 • Leonie Weijling (JPT)
 • Hermien Jorna (KC h/v)
 • Fred van Kruistum (KC mavo)
 • Peter Heere (KC beroepsgericht)
 • Marita Smits (Kennemer Praktijkschool)
 • Felien Heijdra (leerling Bonhoeffercollege)
 • Famke Boon (leerling JPT)
 • Annelies Schilders (leerling KC h/v)
 • Lucas Warren (ouder KC h/v)
 • Hans Luttjeboer (ouder Kennemer Praktijkschool)
 • Peter Dijk (ouder KC mavo en beroepsgericht)
 • Gaby Schmidtgall (ouder Jac. P. Thijsse College)

Vergaderdata 2021-2022

21-09-2021  GMR onderling
12-10-2021  CvB-GMR
16-11-2021  GMR onderling
21-12-2021  CvB-GMR
13-12-2021  RvT-GMR
01-02-2022  GMR onderling
15-03-2022  CvB-GMR
April 2022    RvT-GMR
19-04-2022  GMR onderling
31-05-2022  CvB-GMR
28-06-2022  GMR onderling

Als ik oud-leerlingen in de buurt tegenkom, maak ik graag een praatje met ze. Het is goed te horen dat ze de sfeer op onze school als heel prettig hebben ervaren en dat ze vriendschappen voor het leven hebben opgedaan.

Docent, Kennemer College mavo-havo-atheneum-gymnasium

Ik ben trots op alle leerlingen die uitstromen naar arbeid.

Docent, Kennemer Praktijkschool