Skip to main content

Leren van én met elkaar

De voorzitter van het College van Bestuur, de heer Willem Baumfalk, vormt het dagelijks bestuur van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Het bestuur is het bevoegd gezag van de scholen die onder SVOK vallen. In gezamenlijk overleg formuleren zij het stichtingsbeleid en voeren dit uit.

Besturingsfilosofie SVOK

In onze besturingsfilosofie gaan we uit van vijf ankerpunten:

  • De docent als professional.
  • De school als lerende gemeenschap.
  • Het professionele gesprek als middel om dagelijks met elkaar om te gaan, elkaar te motiveren en te versterken, en om samen de koers te bepalen.
  • De relatie als voorwaardelijk voor het leren van iedereen.
  • De resultaatafspraken als middel voor verantwoording.
Bekijk ook eens

Marieke is een technische meid en vaak snel klaar. Van haar docent krijgt ze daarom extra opdrachten, zoals laatst een bouwpakket. Dat geeft onze dochter echt het gevoel dat ze gezien wordt. Zo fijn dat er op deze school ruimte is voor persoonlijke aandacht.

Ouders van Marieke, brugklas B10, Castor College