Skip to main content

Leren van én met elkaar

De voorzitter van het College van Bestuur, de heer Willem Baumfalk, vormt het dagelijks bestuur van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Het bestuur is het bevoegd gezag van de scholen die onder SVOK vallen. In gezamenlijk overleg formuleren zij het stichtingsbeleid en voeren dit uit.

Besturingsfilosofie SVOK

In onze besturingsfilosofie gaan we uit van vijf ankerpunten:

  • We organiseren vanuit klein binnen groot.
  • Vertrouwen vooraf, verantwoording achteraf.
  • Alleen ga je sneller, samen kom je verder.
  • Als je het niet voor de leerling doet, kun je het beter laten.
  • Nieuwsgierigheid naar kennis en kunnen is de basis van het weten en handelen.
Bekijk ook eens

Marieke is een technische meid en vaak snel klaar. Van haar docent krijgt ze daarom extra opdrachten, zoals laatst een bouwpakket. Dat geeft onze dochter echt het gevoel dat ze gezien wordt. Zo fijn dat er op deze school ruimte is voor persoonlijke aandacht.

Ouders van Marieke, brugklas B10, Castor College