“Alles wat we doen
laat sporen na”

De voorzitter van het College van Bestuur, de heer Fred Timmermans, vormt het dagelijks bestuur van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Het bestuur is het bevoegd gezag van de scholen die onder SVOK vallen. In gezamenlijk overleg formuleren zij het stichtingsbeleid en voeren dit uit.

“Alles wat we doen laat sporen na. Sporen die pas later duidelijk zichtbaar worden. Sporen die anderen kunnen volgen. Je print als school en docenten iets in de leerlingen en de regio.”
Fred Timmermans, voorzitter College van Bestuur SVOK 

Besturingsfilosofie SVOK

In onze besturingsfilosofie gaan we uit van vijf ankerpunten:

  • De docent als professional.
  • De school als lerende gemeenschap.
  • Het professionele gesprek als middel om dagelijks met elkaar om te gaan, elkaar te motiveren en te versterken, en om samen de koers te bepalen.
  • De relatie als voorwaardelijk voor het leren van iedereen.
  • De resultaatafspraken als middel voor verantwoording.

Belangrijke documenten

Bekijk ook eens

Marieke is een technische meid en vaak snel klaar. Van haar docent krijgt ze daarom extra opdrachten, zoals laatst een bouwpakket. Dat geeft onze dochter echt het gevoel dat ze gezien wordt. Zo fijn dat er op deze school ruimte is voor persoonlijke aandacht.

Ouders van Marieke, brugklas B10 Kennemer College havo-atheneum-gymnasium