Skip to main content
Scholen

Auctorale rede ‘Leerkans gemist! Hoe dan?

Op donderdag 27 juni hield Mieke van Diepen, Auctor Kansrijk Onderwijs, haar Auctorale rede ‘Leerkans gemist! Hoe dan?’. Na een spetterende opening van JPTeens on Stage nam ze ons mee in de drie onderzoekslijnen voor de komende jaren: taal als (on)gelijkmaker, later selecteren en kansrijk doorstromen en van leerladders naar leerloopbanen.

Het Auctoraat Kansrijk Onderwijs is een van de eerste auctoraten in Nederland en is een samenwerking tussen drie vo-schoolbesturen in Noord-Holland: Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (met scholen in Beverwijk, Heemskerk en Castricum), Jan Arentsz (met scholen in Alkmaar en Langedijk) en het Atlas College (met scholen in Hoorn, Edam en Medemblik).

In een auctoraat doen scholen in het voortgezet onderwijsonderzoek dat direct bijdraagt aan de praktijk van het onderwijs. Het voortgezet onderwijs (vo) is zelf eigenaar én onderwijskundig onderzoek wordt direct verbonden aan de dagelijkse praktijk van de school (zie www.auctoraat.nl). Een auctoraat in het voortgezet onderwijs is vergelijkbaar met een lectoraat in het hoger beroepsonderwijs (hbo, sinds 2001) en een practoraat in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo, sinds 2012).

Het Auctoraat Kansrijk Onderwijs wil specifiek meer kennis en bewustwording creëren van hoe het voortgezet onderwijs leerkansen kan (blijven) bieden aan leerlingen met verschillende achtergronden. Dit doen we onder meer door onderzoekend werken in het voortgezet onderwijs te stimuleren. Een onderzoekscultuur moedigt aan om nieuwe ideeën te verkennen, besluiten te nemen op basis van (objectieve) informatie, samen te werken en kennis te delen. In een cultuur waar onderzoeksmatig wordt gewerkt, zijn professionals voortdurend bezig met kijken, ontdekken, delen en toepassen (Kallenberg, 2024).

In haar rede ging Mieke in op het belang van onderzoekend werken in het onderwijs en hoe het auctoraat hieraan kan bijdragen. Waarom kansrijk onderwijs nodig is en hoe we docenten kunnen ondersteunen om meer kennis en bewustwording te creëren. Hierin stelt zij drie perspectieven centraal die kunnen bijdragen aan kansrijk onderwijs, namelijk taalbewust, doorstroombewust, en loopbaanbewust onderwijs.

Bekijk hieronder de gehele rede of lees de speciale publicatie bij de rede.