Skip to main content

Wat gaat goed en wat kan beter?

Wat bepaalt de kwaliteit van ons onderwijs? Is het de individuele les? Zijn het de cijfers? Gaan de leerlingen met plezier naar school? Zorgen we voor leerlingen die succesvol en betrokken in de maatschappij staan? Wij kijken op landelijk en individueel niveau.

Onze visie op onderwijskwaliteit

Ons onderwijs is gericht op leeropbrengsten, talentontwikkeling en burgerschapsvorming. Iedere SVOK-school staat garant voor meetbare kwaliteit, persoonlijke aandacht voor de leerling en het stimuleren van gemeenschapszin. In gezamenlijkheid zorgen we voor optimale mogelijkheden voor iedere leerling.

Onze onderwijskwaliteit omvat meer dan de basiskwaliteit, bestaande uit de minimale wettelijke eisen en kaders vanuit de overheid. Iedere SVOK-school geeft het onderwijs op zodanige wijze vorm, zodat onze leerlingen leren vanuit nieuwsgierigheid, plezier en betrokkenheid.

Het monitoren van onze onderwijskwaliteit vindt plaats op school- en bestuursniveau. We kijken hoe onze scholen het onderling doen en hoe zij het doen ten opzichte van de landelijke trends; wat gaat goed, wat kan beter en hoe kunnen we dit realiseren.

Inspectie van het Onderwijs

Bij het meten van onze onderwijskwaliteit analyseren wij onder andere in hoeverre de scholen voldoen aan de inspectienormen. Het gaat daarbij om de onderwijspositie ten opzichte van het basisschooladvies, doorstroom in de onderbouw en bovenbouw en de examencijfers. Op vrijwel alle gebieden scoren de SVOK-scholen boven de landelijke norm van de inspectie. Bekijk hier de onderwijsresultaten per school.

De individuele leerling

We kijken ook op individueel niveau. Haalt de leerling het diploma op tijd? Hoeveel leerlingen stromen door naar een hoger of lager onderwijsniveau? En in hoeverre lukt het ons iedere leerling minstens op het door de basisschool gegeven advies te laten slagen? Daarbij vragen wij leerlingen en ouders om het onderwijs, het schoolklimaat en de veiligheid te beoordelen. Allemaal interessante gegevens die ons helpen de kwaliteit van het onderwijs steeds te verbeteren. Op scholenopdekaart.nl kunt u alle scores per school bekijken. Zie ook Feiten & Cijfers.

Bekijk ook eens