Skip to main content

Aansluiten op de praktijk

SVOK wil duurzaam onderwijs bieden, in een doorgaande leerlijn en met een maatschappelijke functie. Dit doen we niet alleen door samen te werken met scholen in het basisonderwijs en vervolgonderwijs, maar ook door een relatie op te bouwen met de ‘toekomstige’ werkgevers van onze leerlingen.

Netwerk Bètapartners

Alle SVOK-scholen zijn lid van het regionale netwerk Bètapartners en elke school heeft zijn eigen unieke samenwerkingsverbanden met bedrijven in de regio, zoals Tata Steel. Het netwerk Bètapartners is een samenwerking tussen universiteiten, hogescholen en bedrijven om in de regio de verbinding met het hoger onderwijs vorm te geven en leerlingen te interesseren voor bèta- en technische studies.

Technasium en Business Class

Op het Technasium en in de Business Class staan onderzoekend en ondernemend leren centraal. Leerlingen voeren onder meer projecten uit voor zowel profit als non-profit organisaties en doen zo praktijkervaring op met ‘echte’ casussen. De scholen hebben hiervoor inmiddels een groot zakelijk netwerk opgebouwd. Zo werkt het Bonhoeffercollege als erkende VECON Business School samen met de Rabobank om een betere verbinding te maken tussen de aangeleerde theorie op school en de dagelijkse praktijk. Op het Jac. P. Thijsse College worden de leerlingen van de Businessclass opgeleid voor het internationaal erkende Cambridge business diploma en bezoeken ongeveer dertien keer per jaar internationaal georiënteerde bedrijven om het geleerde in de praktijk te ervaren.

Stages

Daarnaast werken de SVOK-scholen samen met bedrijven in de regio voor snuffelstages, maatschappelijke stages en verplichte stages voor de opleiding. Deze laatste stages zijn met name belangrijk voor leerlingen van het Forta (praktijkonderwijs) om hen goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Bekijk ook eens

Hier kan ik lekker met mijn handen werken.

Leerling, Forta