Skip to main content

Van praktijkonderwijs
tot gymnasium

Alle SVOK-scholen bieden onderwijs op algemeen toegankelijke grondslag. Elke school geeft hier op geheel eigen wijze een unieke invulling aan. Gezamenlijk verzorgen wij een breed palet aan onderwijsmogelijkheden, van praktijkschool tot en met het gymnasium.

Onderwijsmogelijkheden

Of een leerling nu interesse heeft in techniek en bètavakken, een ondernemer in spe is, een liefhebber van talen, kunstzinnig of sportief is, of juist graag werkt met de handen, voor ieder kind bieden wij onderwijs dat aansluit bij de eigen kwaliteiten en verdere ontwikkeling stimuleert.

Zo kan een leerling bijvoorbeeld kiezen voor:

 • 10-14 onderwijs bij Fourteens.
 • Het Technasium op het Bonhoeffercollege.
 • De Business Class op het Bonhoeffercollege of het Jac. P. Thijsse College.
 • Tweetalig onderwijs (Engels) op het Jac. P. Thijsse College.
 • Internationaal toponderwijs (MYP + Vwo) op het Supreme College Nederland.
 • Vakoverstijgende modules Science, Business, Art & Design en Sports, Health & Nature op het Castor College.
 • Gepersonaliseerd leren op het Dalí College.
 • Beroepsgericht onderwijs met een sportklas, horecaklas en een Vakcollege Techniek op het SKILLS vmbo.
 • Taalonderwijs op hoog niveau, zoals Cambridge Engels, Goethe Duits, Delf Frans.
 • Verschillende uitwisselingsprogramma’s naar plaatsen die belangrijk zijn vanuit geografisch, historisch, natuurkundig of cultureel perspectief.
 • Verschillende culturele programma’s met muziek, theater en expressie.
 • Praktijkvakken als techniek, verzorging, horeca en nieuwe media.
 • Speciale vakken als Chinees, Spaans en filosofie.
 • Bijzondere modules als internationaal koken, radio maken en technisch lego.
 • En natuurlijk werken en leren met laptops of iPads.

Passend onderwijs

Ook leerlingen die extra zorg nodig hebben, willen wij een plek geven binnen het reguliere onderwijs. Dat is onze zorgplicht. Mocht dit, vanwege een te specifieke zorgbehoefte, toch niet mogelijk zijn, dan zorgen wij voor een passend aanbod elders. Hiervoor werken we samen in het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland. Meer informatie over het samenwerkingsverband vindt u op www.swvvomk.nl.

Bekijk ook eens

Technasium klinkt heel technisch, maar de kracht is juist dat het veel raakvlakken heeft met andere vakken, dus het leerproces wordt op verschillende manieren geactiveerd.

Docent, Bonhoeffercollege