Skip to main content

Programma Castor College

Welke thema’s staan centraal?

a. Digitale geletterdheid (keynote)
b. Digitale geletterdheid en Burgerschap
c. Doorgaande leerlijn Duurzaamheid

Aantal deelnemers: 180 (30 per workshop)
Duur: 45-60 minuten per onderdeel

Waar gaat het over?

Digitale geletterdheid (keynote)
Too Much Information (TMI) is een nog jong bedrijf dat de ambitie heeft om leerlingen kennis en kunde mee te geven over de nieuwe digitale wereld. In dat kader heeft TMI diverse lesmodules ontwikkeld voor scholen. Deze kunnen zowel door TMI-trainers worden gegeven als door de docenten zelf. TMI ontwikkelt altijd vakoverstijgende modules, omdat de werkelijke wereld ook niet uit vakken bestaat, maar uit gebeurtenissen. TMI ontwikkelt deze modules aan de hand van het concept Project Based Learning. In deze keynote gaat Michel Kalverda, oprichter van TMI, hier uitgebreid op in en hij neemt je mee in het belang van het bieden van vakoverstijgend onderwijs.

Digitale geletterdheid en Burgerschap
Centraal in deze workshops staat het ontwikkelen van lesmodules, waarin de combinatie wordt gemaakt tussen de doelen van digitale geletterdheid en burgerschap. Deze modules vormen de bouwstenen van een op te zetten doorgaande leerlijn. Er is keuze uit vijf verschillende workshops rondom een aantal actuele of zelfgekozen thema’s. Denk aan fake news, influencer reclame, cybercrime, filterbubbel, chatgroepen, online haat, money muling en online shaming. Daarbij is veel ruimte voor eigen inbreng en ideeën. TMI begeleidt de workshops.

Doorgaande leerlijn Duurzaamheid
In deze workshop vertellen Annemiek Steeman en Gijs Bosshardt over hun zoektocht hoe het thema duurzaamheid vertaald kan worden naar een aantal lesmodules. Vanuit hun samenwerking met Geo Future en Globe zijn ze bezig om modules te ontwikkelen en zo bouwstenen te leveren voor een doorgaande leerlijn. Hierbij maken ze deels gebruik van de scrum-methodiek. Ze zijn op weg, de leerlijn is nog lang niet klaar, maar zij willen graag hun ervaring met andere collega’s delen en hopen zo ook zelf weer nieuwe inzichten op te doen.

De inschrijving is op 7 maart gesloten. Heb je nog een vraag, stuur dan een mailtje naar: info@svokacademie.nl