Skip to main content

Programma Forta

Welke thema’s staan centraal?

a. Cultuurverschillen en onderwijs (keynote)
b. Welbevinden voor elke leerling
c. Passend Onderwijs, wat is dat en de rol van het samenwerkingsverband

Aantal deelnemers: 60 (max. 30 per workshop)
Duur: 45-60 minuten per onderdeel

Waar gaat het over?

Cultuurverschillen en onderwijs (keynote)
Is dit voor jou herkenbaar? Ondanks de inzet van een tolk bij een oudergesprek, lukt het niet om verandering te bewerkstelligen. Vaak is er meer nodig dan een letterlijke vertaling van wat er gezegd wordt. Onzekerheid, verschillende verwachtingen, normen en waarden kunnen ervoor zorgen dat een boodschap niet overkomt en dat er geen begrip ontstaat. Problemen ontstaan vaak door een botsing van culturen en verschillen in taal. Lokaal 0 is een innovatieve jeugdzorginstantie die gespecialiseerd is in het bieden van onderwijsondersteuning, begeleiding en jeugdhulp aan nieuwkomers, jeugdigen en gezinnen met een migratieachtergrond en vluchtelingen. Andy Oppong van Lokaal 0 is ‘cultuurtolk’ en spreekt over hoe je een brug kunt slaan tussen de jongere/de ouders en de school.

Welbevinden voor elke leerling
Het is bewezen dat hoe lekkerder je in je vel zit, hoe meer ruimte er in het brein ontstaat, hoe beter de leerprestaties en hoe mooier de uitstroom. De leerlingen van nu zijn onze toekomst en wij zijn hun maatschappelijke starters. Wij vergeten weleens hoe belangrijk wij zijn voor onze kinderen. Deze masterclass is voor iedereen die preventief wil werken aan de mentale gezondheid van elke leerling. Tijdens de masterclass neemt Esther Wokke van 2Talk jullie mee op reis, we gaan ‘alle kanten’ op. Zo gaat ze jullie verwonderen door o.a. ervaringen en inspiratie te delen wat leidt tot succes. Gaat ze jullie verbazen door jullie kennis te laten maken met de ‘mentordoortjes’, die jullie daarna ook zelf kunnen verzinnen en kunnen gebruiken. Natuurlijk staat de verbinding centraal, zowel tijdens de masterclass als daarna in jullie eigen klas.

Passend Onderwijs, wat is dat en de rol van het samenwerkingsverband
Sommige kinderen en jongeren hebben op school extra hulp nodig. Soms is er meer nodig dan de school kan bieden en moet het kind of de jongere naar een andere school in de regio. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Elk kind en elke jongere met een ondersteuningsbehoefte moet, in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem of haar past. Dat heet passend onderwijs. Na een uur met Daniëlle Klaster en Anne Marie Siecker weet je wat Passend Onderwijs is én de rol die het samenwerkingsverband hierin heeft. Aan de hand van voorbeelden worden de routes en taken van mentoren, ondersteuningscoördinatoren, teamleiders en de consulenten SWV besproken. Hiermee wordt duidelijk hoe álle leerlingen in de regio onderwijs kunnen volgen.

De inschrijving is op 7 maart gesloten. Heb je nog een vraag, stuur dan een mailtje naar: info@svokacademie.nl