Skip to main content

Onze pluspunten op een rij

Natuurlijk is SVOK trots op haar eigen scholen. Dagelijks werken ruim 600 docenten met hart en ziel aan onderwijs dat eigentijds, betekenisvol en grensverleggend is. Docenten die vakbekwaam zijn, jongeren weten te raken en meenemen in hun leerproces. En bovenal hebben we ontzettend veel leuke leerlingen waar we supertrots op zijn!

Een aantal pluspunten op een rij

 • Wij bieden een breed palet aan onderwijsmogelijkheden, van praktijkonderwijs tot en met het gymnasium.
 • Wij garanderen altijd een plek voor ieder kind in de regio.
 • Wij garanderen ook een plek, als het op één van de SVOK-scholen niet wil lukken.
 • Wij bieden binnen én tussen de SVOK-scholen grote keuzevrijheid, zodat leerlingen zich op een eigen manier kunnen ontwikkelen.
 • Wij bieden onderwijsmogelijkheden voor onderzoekende, ondernemende, creatieve, kunstzinnige en sportieve leerlingen.
 • Wij houden rekening met het individuele niveau, het leertempo en de unieke kwaliteiten.
 • Wij bieden maatwerk in onderwijs en begeleiding, aansluitend bij de capaciteiten en behoeften van de individuele leerling.
 • Wij maken gedifferentieerd leren mogelijk.
 • Wij creëren leerroutes, waarin leerlingen vakken op verschillende niveaus in een verschillend tempo kunnen afsluiten, of in een extra vak examen kunnen doen.
 • Wij stimuleren talentontwikkeling.
 • Wij bieden maximale ontwikkelkansen en dagen leerlingen uit deze kansen te benutten.
Bekijk ook eens

Ik zocht mijn grenzen op om er overheen te gaan. Dat is waar de middelbare school om draait: je goede en slechte kanten ontdekken, erkennen en ervan leren. Ik wil iedereen bedanken, die mij geholpen heeft om zo ver te komen en iedereen die in mij geloofde in tijden dat ik dat zelf niet deed.

Oud-leerling, Castor College