Skip to main content
Scholen

Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter

By 16 september 2019september 25th, 2019No Comments

Elke vier jaar toetst de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Afgelopen schooljaar was het de beurt aan SVOK. Het vierjaarlijks inspectieonderzoek is voor ons een belangrijke graadmeter om te toetsen of we als bestuur en scholen de juiste ontwikkeling doormaken om de kwaliteit van ons onderwijs te blijven versterken. Uit het rapport blijkt dat de samenhang met onze eigen jaarlijkse collegiale visitaties duidelijk zichtbaar is. Het is een bevestiging van de ontwikkelpunten die we onszelf als professionele en lerende organisatie stellen. Wij onderschrijven de positieve kwaliteitsoordelen die de inspectie op de verschillende standaarden geeft.

Naast de positieve kwaliteitsoordelen bevat het rapport eveneens terechte verbeterpunten ten aanzien van zaken die beter of anders kunnen én moeten. Een belangrijk aandachtspunt is de veiligheid bij het Kennemer College Beroepsgericht. Dit beeld komt overeen met het door de school reeds ingezette beleid om te zorgen voor een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving. Centraal hierin staan meer structuur in het lesprogramma, persoonlijke aandacht voor de leer- en ondersteuningsbehoefte, uitdagende lessen en goed onderwijs en zichtbare veiligheid in en om school.

Het afgelopen jaar zijn in lijn hiermee verschillende maatregelen ingezet, zoals de overgang naar een ander lesprogramma en een regulier rooster met lessen van 60 minuten, lesbezoeken om de kwaliteit van het onderwijs nog beter te maken, het versterken van het mentoraatsprogramma, extra ondersteuning vanuit het zorgteam, de kwaliteit van toetsing en aanpassing van het Programma van Toetsing en Afsluiting. Daarbij worden leerlingen meer gezien bij binnenkomst en pauzes door de inzet van medewerkers, en wordt de inrichting van de entree aangepast. Met deze maatregelen werkt de school hard aan een leeromgeving, waarin leerlingen zich veilig en plezierig voelen en zo het beste uit zichzelf kunnen halen.

Het SVOK-brede inspectierapport is net voor de zomervakantie gepubliceerd door de inspectie en via deze link inzichtelijk.