Skip to main content
Scholen

Vloeiend van vmbo naar mbo

By 11 november 2022No Comments

Dunamare Onderwijs, Stichting IRIS, Stichting Fioretti Teylingen, Mendel College, Nova College en SVOK gaan samen de overgang van vmbo naar mbo (Nova College) verbeteren. Het doel is dat vmbo-leerlingen op het mbo merken dat ze vloeiend vérder gaan in hun vak, zonder leerstof onnodig te herhalen of juist missen. Daarvoor tekenden de bestuurders op de jaarbijeenkomst van ‘Vloeiend van vmbo naar mbo’ op 10 november een samenwerkingsovereenkomst.

Vijf jaar geleden bleek uit onderzoek dat succesvolle vmbo-leerlingen niet altijd succesvol verder gaan op het mbo. Dit kan beter dachten vmbo-scholen in de regio en het Nova College. Gezamenlijk hebben zij onderzocht hóe het beter kan. Landelijk werd ingezet om doorlopende leerroutes te ontwikkelen, waarbij vmbo en mbo samen een onderwijs- en examenprogramma maken. In deze regio kozen de besturen van in totaal twintig scholen ervoor om de aansluiting tussen vmbo- en mbo-programma’s te verbeteren.

Aansluitdagen
Leerlingen op de vmbo-scholen maken kennis met het onderwijs en met de studenten op het mbo tijdens ‘aansluitdagen’. Zo hebben vmbo-leerlingen elektrotechniek op het mbo drie dagen onderwijs gevolgd over parallel- en serieschakelingen. Dit schooljaar gaan zij hiermee verder op het Nova College. Ruim dertig vmbo-techniek leerlingen hebben tijdens de aansluitdagen mbo practica Autotechniek gevolgd, zij zijn in augustus op het mbo vanaf dat punt verder gegaan in die opleiding.

Vloeiend van vmbo naar mbo blijft niet beperkt tot techniek. Een leerling die op het vmbo economie bijvoorbeeld heeft leren presenteren, gaat op het mbo business school verder met het presenteren van een plan voor een klant. Op het vmbo zorg en welzijn leren leerlingen hoe je een bed opmaakt, op het mbo leren zorgstudenten hoe je een bed opmaakt terwijl de patiënt erin ligt.

Doordat de onderwijsprogramma’s zijn afgestemd, ervaren studenten bij hun start op het mbo dat ze verder gaan waar zij waren gebleven. Het voorkomen van hiaten bij de overgang enerzijds en onnodige herhalingen anderzijds is een belangrijk doel van de programmatische aansluiting.

Leerwinst
Wat klein begon is nu uitgegroeid tot een samenwerking van negentien vmbo-scholen en het Nova College. Contact tussen vmbo en mbo was er al, maar nauwelijks tussen vakdocenten. Er zijn nu twaalf werkgroepen van vmbo- en mbo-docenten. Binnen die werkgroepen stemmen zij de onderwijsprogramma’s op elkaar af. Zo bleek dat een vmbo-school en de mbo-opleiding een onderwijsmethode van dezelfde uitgever gebruikten. Studenten van die mbo-opleiding gaven aan: ‘dat hebben we al gehad’.

In de werkgroep bleek inderdaad dat een aantal lesonderdelen in het vmbo-methode herhaald werd in het mbo-lesmateriaal. Afstemming tussen docenten vmbo en mbo over hun vak bevordert de aansluiting en overgang en levert leerwinst op voor de leerlingen. Leerwinst in de vorm van: makkelijker doorstroom, minder kans op uitval of sneller specialiseren of juist verbreden.