Skip to main content
Scholen

Verklaring SVOK t.a.v. presentatie Onderwijsraad

By 12 maart 2018No Comments

Op 5 maart 2018 heeft mevrouw prof. dr. H. (Henriëtte) Maassen van den Brink op verzoek van SVOK een inspirerende presentatie gegeven over ‘De leerling centraal in het voortgezet onderwijs’ tijdens de jaarlijkse studiedag. Een onderwerp waar docenten van de SVOK-scholen, maar ook elders in Nederland, dagelijks in hun werk mee te maken hebben.

Zij heeft ons meegenomen in relevante ontwikkelingen in ons onderwijs en deze in een breder perspectief geplaatst, waardoor de verbinding tussen verleden, heden en toekomst zichtbaar werd. Een boeiend betoog dat ons verder helpt om het onderwijs van nu vorm te geven.

De Onderwijsraad had de presentatie vooraf aangeleverd bij SVOK om te zorgen voor een goede weergave tijdens de studiedag. Bij de verwerking is door SVOK een dia toegevoegd om de presentatie af te sluiten. Helaas is deze dia niet meer gecheckt door de organisatie van de studiedag, waardoor een taalfout niet is voorkomen. Op zich is het maken van een dergelijke fout menselijk, alleen werd in eerste instantie de indruk gewekt dat de fout door de Onderwijsraad zelf gemaakt zou zijn. SVOK heeft dit direct gerectificeerd tijdens de studiedag.

In een tijd waarin sociale media de nieuwe opiniemakers zijn, is deze fout enorm uitvergroot op onder meer Twitter en Facebook. Daarbij is de rectificatie van SVOK niet meegenomen, waardoor het commentaar zich volledig richtte op de Onderwijsraad. Wij betreuren dit ten zeerste. Enerzijds is het volledig onterecht en anderzijds gaat het voorbij aan de inhoudelijke discussie die we met elkaar willen voeren over onderwijs. Het maken van fouten is menselijk en daar leren we zelfs van. Althans dat is wat we onze leerlingen dagelijks meegeven. Dit verandert niet als je volwassen wordt.

Namens SVOK en de organisatie van de studiedag bied ik mevrouw prof. dr. H. (Henriëtte) Maassen van den Brink en de Onderwijsraad nogmaals mijn oprechte excuses aan voor de ontstane situatie.

Fred Timmermans
Voorzitter College van Bestuur
Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland