Skip to main content
Scholen

Technasium & Tiny houses

De technasium-klassen in het Bonhoeffercollege leverden dinsdag 19 juni hun 24 Tiny House-projecten op. De aanwezige opdrachtgevers namens de gemeente, Marcel Steeman, Ron de Haan en Gerrit Branderhorst, luisterden naar de 24 pitches en kozen per klas de twee besten.

De diversiteit verdeeld over de drie klassen was groot. Er waren digitale presentaties en mooi uitwerkte maquettes. Er was ook veel aandacht voor de milieuaspecten. Een enkele groep had ook een enquête gehouden bij de omwonenden van Dampegheest. De begeleidende leerkrachten gaven aan dat er met passie was gewerkt. Het moest allemaal in een korte tijd tot stand komen. Een aantal maquettes zal ten toon worden gesteld in het gemeentehuis. Coördinator Ben Smits van het Bonhoeffer was positief over de samenwerking en hoopt dat dit bijdraagt aan de daadwerkelijke realisering. De meeste leerlingen willen te zijner tijd wel tijdelijk in zo’n huisje wonen.

Bron: Nieuwsblad Castricum