Skip to main content
Scholen

Subsidie Sterk Techniekonderwijs toegekend

Het Haarlem College, het Sterren College, het Nova College, het Technisch College Velsen in IJmuiden en Kennemer College in Beverwijk krijgen in totaal een bedrag van 6,9 miljoen euro van het Rijk om het techniekonderwijs in de IJmond en de Haarlemse regio te versterken.

Dat maakte het ministerie van Onderwijs gisteren bekend. Minister Slob wijst in totaal 231 miljoen euro toe aan 45 projecten om het techniekonderwijs te versterken.

,,De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Daarom hebben vmbo-scholen, mbo’s en het bedrijfsleven samen plannen gemaakt. De ambitie die daar uit spreekt is geweldig’’, aldus Slob.

In de Haarlemse regio is behalve het project van het Haarlem College en de vier andere scholen een plan goedgekeurd waarvoor het Hoofdvaart College in Hoofddorp de penvoerder is: 5,9 miljoen euro.

In totaal werden 78 projectplannen ingediend. De indieners van 33 projecten die nog geen goedkeuring kregen, hebben tot 1 oktober de tijd om deze te verbeteren.

De goedgekeurde plannen verschillen erg per aanvraag. Waar in de ene regio een nieuwe gezamenlijke technieklocatie wordt ontwikkeld, kiest een andere regio ervoor om vmbo-leerlingen praktijklessen te laten volgen bij bedrijven.

Veel regio’s gaan ook op basisscholen aan de slag om leerlingen kennis te laten maken met techniek en technologie.

De scholen menen dat met de subsidie de samenwerking gaat verbeteren. ,,Vroeger beconcurreerden de scholen elkaar waardoor techniekopleidingen in de breedte zwakker werden. Nu is het doel van ons allemaal: het techniekonderwijs vooruit helpen’’, zei Frank Out van het Technisch College in Velsen eerder.

Bron: IJmuider Courant