Skip to main content
Scholen

Start scholen

By 19 augustus 2020No Comments

Deze week gaan al onze leerlingen weer beginnen aan een mooi nieuw schooljaar. Wij zijn ontzettend blij dat we alle leerlingen mogen verwelkomen op school, al blijven we natuurlijk ook voorzichtig.

Op elke school is hard gewerkt om te zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers. Het coronavirus is helaas nog steeds actief, dus dit is belangrijker dan ooit. De afgelopen week is overleg geweest met een onafhankelijk expert op het gebied van ventilatie om te onderzoeken wat de beste manier is om onze scholen zo veilig en gezond mogelijk in te richten. Elke school heeft op basis hiervan een eigen passende aanpak gemaakt, natuurlijk met inachtneming van de al bekende RIVM-hygiënerichtlijnen en ook in overleg met de (G)MR.

Bij een eerste inventarisatie is geconstateerd dat het ventilatiesysteem van onze scholen voldoet aan de landelijke eisen (bouwbesluit). Het systeem is zo ingesteld dat frisse lucht van buiten wordt aangevoerd en uit het gebouw gaat zonder recirculatie. Dat laatste betekent dat de lucht niet rondgepompt wordt zoals bij een airco. Daarnaast is een aantal maatregelen genomen om een veilig binnenklimaat te creëren, zoals het uitzetten van airco’s en het gebruik van bepaalde ruimtes anders in te richten. Het blijft daarbij belangrijk om zoveel mogelijk aanvullend te ventileren. Wij zullen ramen en deuren daarom tijdens de lesdag veelvuldig openzetten.

Het schoolbestuur heeft daarnaast de onafhankelijk expert gevraagd om de komende weken een aanvullend advies uit te brengen over de ventilatie van de schoolgebouwen, ook met oog op de herfst. Er wordt dan gekeken naar de bestaande systemen en welke extra maatregelen mogelijk zijn om de ventilatie verder te verbeteren.

Voor nu wensen wij iedereen een heel goede start van het nieuwe schooljaar toe!