Skip to main content
Scholen

Gezamenlijke verklaring van dhr. Keeman en SVOK

By 28 januari 2019januari 30th, 2019No Comments

Op woensdag 16 januari vond op het Kennemer College Beroepsgericht (onderdeel van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland, SVOK) een incident plaats. Een conflict tussen technisch onderwijsassistent Gerrit Keeman en een leerling escaleerde. Het voorval werd gefilmd en staat inmiddels bekend als het ‘nekvelincident’. Aan de gebeurtenissen is sinds 16 januari ruim aandacht besteed. Op woensdag 30 januari vond – onder leiding van een extern vertrouwenspersoon – een gesprek plaats tussen de heer Keeman en de directie van het Kennemer College Beroepsgericht. Alle partijen zijn tevreden over de uitkomst van het gesprek en vinden het belangrijk hierover gezamenlijk te communiceren.

Na het incident heeft de school de heer Keeman vrijgesteld van werkzaamheden. Het doel was om hem tot rust te laten komen en de rust op school te herstellen. De heer Keeman heeft de vrijstelling echter als een schorsing ervaren en als een gebrek aan vertrouwen. De directie van de school betreurt dat uiteraard en biedt excuses aan voor de wijze waarop dit is gebeurd. De heer Keeman heeft ruim voor het incident aangekondigd dat hij onze school op 31 januari gaat verlaten en wij gunnen hem uiteraard een positieve afsluiting van zijn betrekking hier.

Veilige school centraal
In het uitvoerige gesprek met de heer Keeman stond één thema centraal: het belang van een veilige school voor leerlingen, docenten en overige medewerkers.

Onze leerlingen werken vrijwel zonder uitzondering keihard aan hun toekomst. Daar willen wij de randvoorwaarden voor creëren. Veiligheid is daarbij essentieel. Veiligheid op school, maar zeker ook in de directe omgeving.

Vervolgacties
De komende tijd gaat de school – in overleg met onder meer ouders, gemeenten en hulpverleners – acties uitzetten om het gevoel van veiligheid te versterken.

Ook houdt de school interne procedures tegen het licht, zoals het schorsingsbeleid, het omgaan met mobiele telefoons in de klas en de ondersteuning van medewerkers.

 

Reactie 28 januari 2019 n.a.v. incident

Vanochtend heeft de schoolleiding contact gehad met de dhr. Keeman. Naar aanleiding hiervan hebben zij deze week een gesprek. Na dit gesprek zullen wij met een reactie komen. Tot die tijd zullen wij niet reageren in de media. We willen het gesprek namelijk niet via de media voeren, maar met elkaar. Onze focus ligt bij het onderwijs en we willen om die reden nu de rust herstellen.

Reactie 27 januari 2019 n.a.v. incident

Alle aandacht in de media van de afgelopen dagen zal bijna niemand ontgaan zijn. Wij hebben ons bewust op de achtergrond gehouden, omdat wij de privacy van onze medewerkers en leerlingen beschermen. Dit geldt net zo goed voor de heer Keeman. Dat hij daar zelf anders mee omgaat en gericht de media heeft benaderd, is zijn eigen beslissing. Wij betreuren alleen wel dat er een onjuist beeld is ontstaan. Een dergelijk incident is voor ons nooit en te nimmer een reden voor ontslag, maar is juist een reden om met elkaar het gesprek aan te gaan. Iedereen die voor de klas staat, weet als geen ander dat leerlingen bewust of onbewust grenzen opzoeken. Hoe we daar het beste mee om kunnen gaan, is deel van onze professionaliteit. We hebben elkaar daarin nodig om het juiste te doen en te zorgen voor een veilige en goede leeromgeving.

Ook bij de heer Keeman was het geen reden tot ontslag. Hij is in september als onderwijsassistent in dienst gekomen bij SVOK en was dus nog maar kort werkzaam op onze school. Ruim voor het incident heeft hij op eigen verzoek zijn ontslag ingediend per 1 februari 2019. Het incident was een nare ervaring voor hem als onderwijsassistent en voor de leerlingen. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met de ouders, de leerlingen en ook met de heer Keeman. Daarna zijn er vervolgstappen gezet richting de betreffende leerlingen, waarbij het werken aan bewustwording voor ons het belangrijkste doel is.

Aangezien de heer Keeman nog maar twee weken tot aan zijn uitdiensttreding zou hoeven werken, hebben wij hem vrijgesteld van werk. Dit is in onderling overleg gegaan. Enerzijds om afstand te kunnen nemen en anderzijds om rust te brengen in de klas. Wij staan nog steeds achter deze stappen.

Reactie 25 januari 2019 n.a.v. incident

Het incident uit onderstaande berichtgeving heeft landelijk geleid tot veel vragen en verontwaardiging. Dat begrijpen we als geen ander. Vragen die raken aan bredere maatschappelijke thema’s zoals (de wenselijkheid van) het gebruik van mobiele telefoons en andere devices door jongeren in het onderwijs. Mobielgebruik is een maatschappelijke kwestie, waar wij als scholen dagelijks mee te maken hebben.

Net als andere scholen hebben wij regels ten aanzien van dit gebruik. Tijdens de les is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan, tenzij de docent anders bepaalt. Maar het gaat verder dan het gebruik van mobiele telefoons, want met andere devices kun je ook filmpjes maken. Tegelijk is mobielgebruik een kwestie die niet alleen met regels als ‘verbieden’ of ‘toestaan’ te vangen is. Het gaat ook om bewustwording en dan is het gesprek hierover belangrijk. Dat doen we onder meer door lessen over social media en de ouders daarbij te betrekken. Dit is een continu proces en zullen we de komende tijd alleen maar versterken.

Wat wij daarnaast belangrijk vinden, is dat we de discussie ook sectorbreed blijven voeren met andere scholen in de VO-raad. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het gebruik van devices bijdraagt aan verrijking van ons onderwijs. We vragen de VO-raad om hier het voortouw in te nemen.

Reactie 24 januari 2019 n.a.v. incident

Vorige week woensdag was er op één van onze scholen tijdens een les een woordenwisseling tussen een onderwijsassistent en een leerling die uit de hand liep. Dit incident werd gefilmd door een andere leerling en ging viraal, met veel aandacht tot gevolg. Voor de assistent en de leerling was het een hele nare ervaring, die impact heeft. Het handelen tijdens het incident past niet bij het professioneel handelen dat wij voorstaan en dat geldt eveneens voor het gedrag van de leerlingen. Aan beide kanten is een grens overschreden.

Direct na het voorval is gesproken met de assistent en de ouders van de leerling. Beide leerlingen zijn geschorst en maakten een opdracht hoe ze dit soort situaties in het vervolg kunnen voorkomen. Na een gesprek met de ouders en de leerlingen zijn zij onlangs weer teruggekeerd. De assistent is na een goed onderling overleg vrijgesteld van werk, om afstand te kunnen nemen en de rust terug te brengen in de klas. Tot deze vrijstelling is mede ook besloten, omdat de assistent binnenkort uit dienst zal gaan.

De afgelopen week zijn meerdere gesprekken gevoerd met leerlingen en docenten om stil te staan bij de impact en het ontstaan van dit soort incidenten en te kijken hoe we het met elkaar kunnen voorkomen.