Skip to main content
Scholen

Nieuwe privacywetgeving van kracht

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers vinden wij ontzettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, draagt hiertoe bij.

Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. U en uw kind krijgen meer zeggenschap over uw eigen persoonsgegevens en wij laten als scholen zien dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens.

SVOK is druk bezig met de voorbereiding op deze nieuwe privacywet. Op de pagina ‘Veiliger met Privacy 2.0?!’ kunt bijvoorbeeld het informatieboekje voor ouders en leerlingen inzien, onze privacyverklaring en hoe we omgaan met het gebruik van beeldmateriaal.

Ga naar: https://www.svok.nl/privacy