Skip to main content
Scholen

‘Kennemer College Beroepsgericht heeft de weg omhoog gevonden’

By 14 januari 2021No Comments

Een positief oordeel. Zo luidde de conclusie van de onderwijsinspectie enkele weken terug in het laatste gesprek met de schoolleiding. Twee jaar eerder luidde het inspectieoordeel nog het tegenovergestelde. Het Kennemer College Beroepsgericht heeft zich herpakt en gaat door met de positieve ontwikkelingen.

De nieuwe schoolleiding heeft het beleid van de school kritisch onder de loep genomen. Onderwijskwaliteit en veiligheid stonden de afgelopen twee jaar centraal. Zo nam de school afscheid van een onderwijsconcept dat niet bij de leerlingpopulatie paste. In plaats daarvan is er hard gewerkt aan het herstellen van rust en regelmaat. Hier hebben een overzichtelijk rooster en het werken met lesmethoden en een device voor gezorgd. Leerlingen ervaren het nieuwe onderwijs als prettig: ‘Docenten geven goed les en het is gemakkelijk om veel vrienden te maken,’ stelt Marit Willems, leerling uit de derde klas.

Ook de veiligheid is voor alle geledingen in de school onderwerp van gesprek geweest. De schoolleiding heeft samen met docenten, leerlingen en ouders bekeken hoe het beter kan. Vervolgens zijn er aanpassingen aan het gebouw gedaan. Daarnaast zijn het veiligheidsbeleid en de samenwerking binnen en buiten de school verstevigd met belangrijke partners zoals politie en gemeenten. Het gevolg is positief: de rust is terug.

Niet alleen het veiligheidsbeleid is verbeterd. Ook hebben onderwijsteams gewerkt aan betere begeleiding van leerlingen en de kwaliteit van toetsing. Het vernieuwde mentoraat en toetsbeleid kregen dan ook complimenten van de inspectie. De inspecteurs waren onder de indruk van de grote stappen die zijn gezet in een relatief korte periode.

De komende jaren is een goede samenwerking met basisscholen één van de vele speerpunten. Het Beroepsgericht heeft een team van docenten als ambassadeurs aangesteld dat zorgt voor verbinding met zo’n 30 basisscholen in de regio. Eline de Groot, zorgcoördinator, weet uit eigen ervaring hoe belangrijk dit is: ‘In het verleden zagen we dat leerlingen soms naar onze school kwamen, terwijl het vmbo of ons type onderwijs niet passend was. Het was niet duidelijk waar wij als school voor stonden. Dat is nu anders.’

Dat het nu anders is, is voor iedereen voelbaar. ‘Het Kennemer College Beroepsgericht heeft de weg omhoog weer gevonden,’ zegt ambassadeur en docent Jan Thesing. ‘De omgeving staat open voor samenwerking en een nieuwe blik op onze school.’ De eerste aanmeldingen  voor het nieuwe schooljaar zijn dan ook binnen. Dit geeft het team energie om de weg omhoog verder te bewandelen, zodat ‘Beroeps’ weer bekend staat als dé brede vmbo-school voor de omgeving Midden-Kennemerland.

Zie onder meer de publicatie in de Uitgeester.