Skip to main content
Scholen

Kennemer College Mavo en Nieuwe Leerweg

By 12 januari 2020januari 20th, 2020No Comments

Door recente berichtgeving in de media zou het beeld kunnen zijn ontstaan dat het Kennemer College de gemengde leerweg niet meer aanbiedt vanaf volgend schooljaar. Rob Feenstra, directeur van de mavo, wil daar graag enige nuancering in aanbrengen.

“Voor de mavo geldt dat de gemengde leerweg wel degelijk blijft bestaan. Leerlingen die bij ons in de bovenbouw kiezen voor het vak HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie), starten daarmee in de gemengde leerweg. De keuze voor deze leerroute betekent dat leerlingen een diploma zullen halen dat bestaat uit minimaal vijf theorievakken en één praktijkvak (HBR). Op onze mavo doen vrijwel alle leerlingen examen in zeven vakken, dus zullen er zes theorievakken verschijnen naast HBR op de meeste cijferlijsten. Hiermee halen zij automatisch ook een diploma voor de theoretische leerweg (de mavo) met de zes theorievakken.”

Feenstra wijst ook op de z.g. mavo+ route: “Daarnaast bestaat de z.g. mavo+-leerroute waarbij een praktisch vak wordt gekozen richting techniek of economie. Leerlingen die deze route kiezen halen een TL-diploma en krijgen voor hun praktische vak een certificaat, waarmee de instroom in het MBO makkelijker wordt gemaakt.”

Lees verder in onderstaand artikel uit Kennemerland op Zondag, 12 januari 2020.