Skip to main content
Scholen

JPT officieel Unesco-school

By 16 januari 2018No Comments

Sinds kort heeft het Jac. P. Thijsse College er een prachtig predicaat bij: het JPT is een Unesco-school. Wereldwijd zijn er zo’n 10.000 Unesco-scholen, in Nederland zijn er ongeveer 35 middelbare scholen. Een Unesco-school kent vier centrale thema’s: Vrede en mensenrechten, Intercultureel leren, Wereldburgerschap en Duurzaamheid.

Unesco is de organisatie van de Verenigde Naties die zich bekommert om onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Hoofddoelen zijn het bestrijden van armoede, bevorderen van duurzame ontwikkelingen en stimuleren van interculturele dialogen. Onderwijsinstellingen die Unesco-school zijn, dragen daaraan bij. Het JPT kent inmiddels verschillende grote projecten die naadloos aansluiten bij deze doelen. Leerlingen werken zich in het zweet in Gambia, staan voor de klas in Mumbai en werken vanaf komend schooljaar samen met leeftijdgenoten in Afrikaanse landen in de Junior Academy.

Het onderwijs op het JPT laat al jaren zien dat de wereld niet ophoudt bij de grenzen van Castricum/Heiloo en omgeving. De school vindt het belangrijk dat leerlingen leren samenwerken, respectvol met elkaar en anderen omgaan en duurzaam leven. Dit kun je ook terugzien in het schoolplan, in de missie, visie en meer uitgewerkt in de DEAL.

Het lidmaatschap geeft een mooie gelegenheid om uit te leggen waar de school voor staat en te laten zien dat de school echt wil werken aan het creëren van een empathische levenshouding bij leerlingen.

Klik hier voor meer informatie over de toetreding.