Skip to main content
Scholen

“Geen schoolkeuzestress meer door tienerschool Fourteens”

By 7 februari 2020No Comments

Komend schooljaar start de eerste tienerschool in de IJmond in Beverwijk onder de noemer Fourteens. In een apart gebouw bij het Kennemer College aan de Büllerlaan krijgen 28 leerlingen van 10-14 jaar uit groep 7, 8 en uit de brugklas samen les. Doel is om de overstap naar de middelbare school soepeler te laten verlopen.

’Eerder, later óf anders naar het voortgezet onderwijs’, zoals de initiatiefnemers de tienerschool zelf omschrijven. De tienerschool is een initiatief van schoolbestuur Fedra (basisonderwijs) en het Kennemer College (havo/vwo) van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland. Hoewel voor veel basisschoolleerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs prima verloopt, is dat niet voor alle leerlingen het geval. Bij sommige leerlingen is nog niet duidelijk op welke middelbare school ze tot wasdom komen, of is de stap naar de brugklas nog te vroeg. Anderen lopen juist voor en zijn al eerder rijp voor de middelbare schoolniveau. Wiske Ruijgrok van Fourteens, en docent Nederlands op het Kennemer: ,,Op die leeftijd gebeurt er zo veel met kinderen. De pubertijd, een nieuwe grotere school waar je ineens met veertien verschillende docenten te maken krijgt.’’

De tienerschool kan ook een antwoord zijn op de kritiek dat in Nederland het schooladvies na de basisschool eigenlijk te vroeg komt voor sommige kinderen. Hoewel nieuw in de IJmond, is de tienerschool landelijk geen nieuw concept. Er zijn nu zo’n vijftien tienerscholen. Op de nieuwe tienerschool in Beverwijk gaan leerkrachten werken van beide stichtingen. Twee basisschoolleerkrachten en twee docenten van het Kennemer College. Personeel gaat ook intensief samenwerken. Ruijgrok: ,,Daarbij kunnen we ook van elkaar leren en gebruik maken van elkaars expertise.’’ Leerkracht Yves van der Let: ,,De oudere kinderen kunnen ook de jongere kinderen helpen bij de leerstof.’’ De school is voor alle niveaus: van vmbo tot en met gymnasium.

De initiatiefnemers hebben goed gekeken bij de al bestaande tienerscholen. Ruijgrok: ,,Bij sommige tienerscholen maakten ze hun eigen leermethodes. Dat kost ontzettend veel tijd, gaan wij dus niet doen. Wij gebruiken als basis methodes die al rekening houden met verschillende niveaus.’’

’s Morgens krijgen de leerlingen les in rekenen, taal en wiskunde. ’s Middags werken ze vakoverstijgend in kleine groepen aan een gezamenlijk project of thema. Groep 8-leerkracht Ivo van Meurs: ,,Het gaat bij ons niet alleen om kennisoverdracht maar ook om andere vaardigheden zoals samenwerken.’’ Is het dan vrijheid-blijheid op de school? Nee. De kinderen maken gewoon de gebruikelijke toetsen alleen is het hier een tussentoets in plaats van een eindtoets. Van Meurs: ,,We kijken minder naar niveau en meer naar de ’mindset’, motivatie en het talent van de leerlingen.’’ Evelien Zwiers van Fourteens en docent maatschappijleer op het Kennemer College: ,,Het gaat ook om de algemene ontwikkeling van leerlingen.’’

De tienerschool probeert niet in hokjes te denken. Van der Let: ,,Laatst hadden we een gesprek met een leerling die van het vak drama hield. Dan gaan we kijken of ze misschien als gastleerling mee kan doen in een tweede klas van het Kennemer. Bij ons bestaan geen hokjes.’’ De school begint met 28 leerlingen in de voormalige conciërgewoning.

Meer info: www.fourteens.nl

Bron: Dagblad Kennemerland