Skip to main content
Scholen

Geen brugklas, maar schakelklas

By 5 oktober 2017oktober 12th, 2017No Comments

Voor de ene leerling is het eerder duidelijk waar hij of zij in het voortgezet onderwijs het best op zijn of haar plaats is dan voor de andere leerling. Voor leerlingen van wie het advies schommelt tussen praktijkonderwijs en vmbo werken scholen steeds vaker met een schakelklas.

Eindelijk een schakelmogelijkheid
De Kennemer Praktijkschool in Heemskerk heeft een pro-vmboklas. Deze klas is speciaal voor leerlingen van wie het advies schommelt tussen praktijk- en beroepsonderwijs. Leerlingen in de pro-vmboklas volgen twee onderwijsprogramma’s. Ze krijgen drie dagen per week les op de Kennemer Praktijkschool en twee dagen op locatie Kennemer College Beroepsgericht. Zo kunnen de leerlingen samen met de docenten onderzoeken waar ze het best op hun plek zijn. Omdat deze opleidingen op hetzelfde terrein liggen, werken docenten van de verschillende niveaus gemakkelijk samen.

Merel Rolink, teamleider Onderbouw van de Kennemer Praktijkschool, vertelt waarom de pro-vmboklas volgens haar zo belangrijk is: ‘De pro-vmboklas is een schakelbrugklas, net als een mavo-havo-klas. Het is raar dat schakelbrugklassen tussen beroeps- en praktijkopleidingen nog niet vanzelfsprekend zijn. Deze leerlingen hebben daar net zo goed recht op.’

Alles uit de leerlingen halen
Ook Dirk Everts, vestigingsdirecteur van het CVO Accent in Capelle aan den IJssel, benadrukt het belang van een schakelklas tussen praktijk- en beroepsonderwijs. Vijf jaar geleden zag hij als vestigingsdirecteur jaarlijks 20 leerlingen uit het vmbo op het praktijkonderwijs geplaatst worden. ‘De stap van groep 8 naar het vmbo was soms net te groot. Daardoor raakten veel leerlingen teleurgesteld in zichzelf: het is me tóch niet gelukt. Daaraan houden ze een litteken over. Het eerste jaar kwamen ze niet met plezier naar school. Accent Capelle heeft toen speciaal voor deze leerlingen een nieuw programma ontwikkeld.’

Maar niet iedere leerling heeft dezelfde onderwijsbehoeftes. Zo ontstonden er twee onderwijslijnen: de PrO+klas met meer aandacht voor rekenen en begrijpend lezen, en de PrO-Praktijkklas met een extra praktijk- of stagedag. Everts: ‘Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer baat bij theorielessen. Anderen komen beter tot hun recht bij praktijkgericht onderwijs. Dit onderscheid gaf uiteindelijk ook een boost aan het docententeam. Ook zij konden aangeven of ze liever theorie- of praktijklessen gaven. Zo kwam elke docent te werken in de onderwijslijn die het beste aansloot bij zijn of haar competenties, en zat uiteindelijk iedereen beter op zijn plek.’

Dat wierp zijn vruchten af. Everts: ‘De leerlingen uit de PrO+klas scoorden significant beter op rekenen en begrijpend lezen. De leerlingen die na een jaar niet naar het vmbo gaan, worden binnen onze eigen school naar een mbo1-diploma geleid.’

Kleine klassen, veel begeleiding
Om toegelaten te worden tot de schakelklassen wordt er niet alleen gekeken naar het reken- en taalniveau van de leerling. Ook sociale vaardigheden, eigen motivatie en het vermogen met huiswerk en planningen om te gaan zijn belangrijk. Het aantal leerlingen dat toegelaten wordt, is klein: 16 op het Kennemer College, 15 op het CVO Accent. Zo is het mogelijk om de leerlingen het hele jaar door intensief te begeleiden.

Leerlingen van beide scholen reageren enthousiast op de extra aangeboden programma’s. Rolink: ‘Nog maar weinig scholen werken ermee en steeds meer scholen benaderen ons voor informatie. Ook ouders en leerlingen zijn heel blij dat er nu een schakelmogelijkheid is. Ik ben supertrots dat wij dit aanbieden en dat we hierin koploper mogen zijn.’

Bron: www.passenonderwijs.nl