Skip to main content
Scholen

Documentaire leerlingen Bonhoeffer in de prijzen

By 6 februari 2020februari 7th, 2020No Comments

Elias Groot, Tristan Heijdra en Chiem van Veen uit 6 vwo van het Bonhoeffercollege kozen er na lang wikken en wegen voor om hun profielwerkstuk te maken over Alzheimer en muziek, en over muziektherapie in het bijzonder. Hun hoofdvraag luidt: ‘Hoe kan muziek dienen als therapie tegen Alzheimer?’.

Ze besloten deze vraag te beantwoorden op een originele manier: een mini-documentaire waarin ze ingaan op het ontstaan van Alzheimer en het effect van muziek en de relatie ertussen, om uiteindelijk antwoord te geven op hun hoofdvraag. Om naast het bestuderen van bronnen ook wat eigen praktijkonderzoek te doen, voerden ze een experiment uit waarin ze de EEG-scans van een aantal medestudenten onderzochten terwijl ze naar ruis luisterden en terwijl ze naar muziek luisterden.

Het EEG-onderzoek konden ze uitvoeren door een traject dat is opgesteld door de Vrije Universiteit, en onderdeel is van de bètapartners-modules. Dit bood ze de mogelijkheid om met professionele apparatuur de hersengolven van medeleerlingen te analyseren. Aan het eind van het traject werd ze gevraagd hun bevindingen in een poster te verwerken, om die vervolgens te presenteren op een competitieve manier: ze namen deel aan een wedstrijd tussen alle deelnemers van de bèta-partners trajecten, waarin gelet werd op inhoud, lay-out en presentatievaardigheden. Uiteindelijk kwamen ze tot hun blije verrassing als winnaars uit de bus, een mooie blijk van waardering voor hun harde werk!

De volledige documentaire staat online op https://2vandac.nl/ en het YouTube-kanaal 2vandac, of bekijk hem hier: