Skip to main content
Scholen

Afscheid Voorzitter College van Bestuur

Na bijna 40 jaar in het voortgezet onderwijs en richting de 65 heeft Fred Timmermans besloten om zijn werkzame leven in het onderwijs langzaam af te bouwen. Dit betekent dat hij per 1 januari 2020 – na zeven hele mooie jaren – afscheid neemt als voorzitter College van Bestuur bij Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Het is een bewuste keuze van hem om dit nu kenbaar te maken, omdat hij de Raad van Toezicht alle ruimte wil geven op zoek te gaan naar een goede opvolger. Mochten wij bij aanvang van het schooljaar in september een nieuwe bestuurder kunnen aanstellen, dan zal er uiteraard sprake zijn van een warme overdracht.

Fred Timmermans trad in januari 2013 aan als bestuurder bij SVOK. Vanuit zijn brede ervaring als docent, schoolleider en bestuurder heeft hij altijd een brug proberen te slaan naar het onderwijsproces. Vanaf dag één heeft hij zich hard gemaakt voor meer verbinding tussen de scholen van de stichting. Fred is er samen met hen in geslaagd om SVOK verder te ontwikkelen. Vanuit een gezamenlijk koersplan heeft SVOK een sterke inhoudelijke groei doorgemaakt. De stichting is volgens Fred nu klaar voor een nieuwe stap in haar ontwikkeling en daar is nieuwe energie voor nodig.

Ons streven is om voor het schooljaar 2019-2020 een nieuwe bestuurder te kunnen aanstellen. De ruime overbruggingsperiode maakt dat wij echt op zoek kunnen gaan naar een opvolger die past bij ontwikkeling van de scholen en de stichting.

Voordat Fred op uiterlijk 1 januari 2020 vertrekt, geven wij hem vanzelfsprekend een waardig afscheid. Hierover zal op een later moment worden gecommuniceerd.

Namens de Raad van Toezicht,
Pieter Dijckmeester
Voorzitter RvT