Skip to main content

Ondertekenen van het aanmeldformulier

Indien sprake is van een scheiding en beide ouders hebben ouderlijk gezag, dan dienen beide ouders ook akkoord te gaan met de aanmelding. Door ondertekening van het aanmeldformulier verklaren beide ouders/verzorgers akkoord te zijn. Is dat niet het geval? Dan ondertekent u het aanmeldformulier niet. Het is aan de ouders/verzorgers om samen op één lijn te komen voor ondertekening, dan wel om vervangende toestemming voor de aanmelding te vragen bij de rechter.