Bestuur

De Voorzitter van het College van Bestuur vormt het bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Het bestuur is het bevoegd gezag van de scholen die onder SVOK vallen.

Naast de uitvoering van wettelijke taken en de bepalingen in statuten en reglementen geeft de Voorzitter van het College van Bestuur leiding aan het Centraal Management Team (CMT) van SVOK. Het CMT wordt naast de Voorzitter van het College van Bestuur gevormd door de rectoren van de SVOK-scholen.  In gezamenlijk overleg wordt het stichtingsbeleid geformuleerd en uitgevoerd.

De verantwoordelijkheden en de werkwijze van het bestuur zijn opgenomen in het reglement College van Bestuur.

Vacatures

Jaarmagazine 2016

Fotogalerij

SVOK Academie